Dzień: 15 października 2015

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki trzeciego przetargu na Białe Certyfikaty

W dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 502 oferty przetargowe z 736 ofert złożonych. Szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-energetycz/6288,Trzeci-przetarg-na-wybor-przedsiewziec-sluzacych-poprawie-efektywnosci-energetyc.html

Czytaj więcej

Zaufali nam