Dzień: 12 listopada 2015

Free-cooling

Free-cooling jest procesem wykorzystania pokładów darmowego chłodu w powietrzu znajdującym się na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza znajdującego się wewnątrz budynku. Obieg free-coolingu może być realizowany w dwojaki sposób: bezpośredni oraz pośredni. W centrali klimatyzacyjnej proces free-coolingu polega na zwiększeniu udziału powietrza zewnętrznego w procesie schładzania wnętrza budynku. […]

Czytaj więcej

Zaufali nam