Free-cooling

Free-cooling jest procesem wykorzystania pokładów darmowego chłodu w powietrzu znajdującym się na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza znajdującego się wewnątrz budynku. Obieg free-coolingu może być realizowany w dwojaki sposób: bezpośredni oraz pośredni. W centrali klimatyzacyjnej proces free-coolingu polega na zwiększeniu udziału powietrza zewnętrznego w procesie schładzania wnętrza budynku. Proces może ten zachodzić w przypadku występowania niskich temperatur zewnętrznych. Powietrze w sposób bezpośredni oddaje chłód czynnikowi w celach chłodniczych.

Aby dowiedzieć się więcej o procesie Free-coolingu skontaktuj się z naszym ekspertem Konradem Kuczerskim: kk@ellipsis-group.com.pl

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsis-group.com.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Zaufali nam