Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty).

Termin składania ofert przetargowych upływa 30 dni od daty ogłoszenia przetargu, tj. dnia 28 stycznia 2016 roku.

Pełna treść ogłoszenia Prezesa URE dostępna jest tutaj.

Firma Ellipsis Energy zajmuje się przygotowywaniem audytów efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz kompleksowym przygotowywaniem ofert przetargowych wraz z ich dostarczeniem do Urzędu Regulacji Energetyki.

W razie pytań dotyczących Białych Certyfikatów skontaktuj się z naszym ekspertem

Bartoszem Dobrowolskim: bd@ellipsis-group.com.pl lub zadzwoń pod numer: +48 795 407 904.

Zaufali nam