Rok: 2016

Nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wzory wniosków oraz ogólne zasady ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu: http://ure.gov.pl/pl/stanowiska/6833,Informacja-nr-692016.html Wnioski na wydanie świadectw efektywności energetycznej można zgłaszać do URE od 27 grudnia 2016 roku.

Czytaj więcej

Nowy zbiór przedsięwzięć mogących się ubiegać o Białe Certyfikaty

Nowe obwieszczenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W poniedziałek 12 grudnia 2016 roku, ponad dwa miesiące po wejściu w życie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie […]

Czytaj więcej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jak wypełnić obowiązek

Na podstawie Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnego z normą PN EN 16247. Audyt musi zostać zrealizowany i zgłoszony do Urzędu Regulacji Energetyki do 30 września 2017 roku i powinien być wykonywany co 4 lata. Jak zdefiniowane […]

Czytaj więcej

Zasady umarzania Świadectw Efektywności Energetycznej za 2016 rok

Wraz z wejściem w życie nowej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, zmianie uległ sposób umarzania świadectw efektywności energetycznej. Rok 2016 został podzielony na dwa okresy- pierwszy składający się z trzech pierwszych kwartałów roku (od stycznia do końca września 2016) rozliczany będzie na zasadach ze starej […]

Czytaj więcej

Termin składania wniosków do ostatniego przetargu na Białe Certyfikaty upływa 21 października 2016 roku

W dniu 21 września 2016 roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty 2016). Oznacza to, że ostateczny i nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w piątek 21 października 2016 roku. […]

Czytaj więcej

Ostatni przetarg Prezesa URE- Białe Certyfikaty 2016

22 lipca 2016 roku, Minister Energii w specjalnym obwieszczeniu ogłosił współczynnik akceptacji ofert przetargowych dla przetargu o wydanie świadectw efektywności energetycznej. Jest to ostateczne potwierdzenie, że przetarg na Białe Certyfikaty 2016 na pewno się odbędzie. Dla przedsiębiorstw to ostatnia szansa na odzyskanie części środków przeznaczonych na realizację modernizacji, które […]

Czytaj więcej

Obowiązek audytu energetycznego w nowym prawodawstwie – audyt czy norma?

Obowiązkiem wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa narzuconym przez Ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku obłożone są wszystkie podmioty działające w Polsce  i niebędące MŚP. Brak wykonania tego obowiązku może skutkować karą w wysokości 5% rocznego obrotu. W jaki sposób firmy mogą wypełnić obowiązek i uniknąć kary? Pierwszym […]

Czytaj więcej

Ogłoszono wyniki czwartego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty)

5 lipca Komisja Przetargowa opublikowała wyniki przetargu, do którego zgłoszonych zostało 1120 wniosków. Pula zakwalifikowanych wniosków opiewa na blisko pół miliona toe, co w przybliżeniu dwukrotnie przewyższa liczbę dotychczas wydanych świadectw efektywności energetycznej z trzech poprzednich przetargów. Z całej puli odrzuconych zostało 137 wniosków, które zostały nieprawidłowo […]

Czytaj więcej

ISO 50001 – Systemy Zarządzania Energią

Norma ISO 50001 opisuje najlepsze praktyki oraz ogólne zasady Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie. Wdrożenie i utrzymywanie normy ma na celu przynoszenie ciągłych korzyści wynikających z ciągłej i systematycznej poprawy efektywności energetycznej. Role i udział pracowników w Systemie Zarządzania Energią Do pełnego i prawidłowego wdrożenia normy niezbędny jest aktywny udział we wdrażaniu […]

Czytaj więcej

Energia pierwotna a finalna w nowej ustawie – studium przypadku dla kogeneracji i odnawialnych źródeł energii

Czy w nowym systemie Białych Certyfikatów jest przewidziane miejsce dla kogeneracji? Czy inwestycje w pompy ciepła będą mogły liczyć na dedykowane środki? Zadane powyżej pytanie nie są bezzasadne. Z punktu widzenia Najistotniejsza zmiana w nowej Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dotyczy tego, że liczba Białych Certyfikatów o które będzie […]

Czytaj więcej

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP

W piątek, 10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Oznacza to, że jej postanowienia wejdą w życie od 1 października 2016 roku. Dla dużych przedsiębiorstw oznacza to przede wszystkim ustalenie precyzyjnych ram, w których zobowiązane są prawnie do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Na mocy […]

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach – konkursy NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca prowadzi programy dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach. Do 30 sierpnia lub 30 września 2016 roku można składać wnioski w działaniach: Działanie 1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Działanie 1.5 […]

Czytaj więcej

Zaufali nam