Rok: 2018

Przedłużenie terminu składania wniosków w programie Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

NFOŚiGW ogłosił przedłużenie przyjmowania wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Celem programu jest pomoc skierowana do istniejących przedsiębiorstw lub zakładów dotycząca budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych produkujących co najmniej 30% ciepła […]

Czytaj więcej

Nowe nabory wniosków – dotacje na OZE i kogenerację

Ogłoszone zostały terminy naborów wniosków do konkursów związanych m.in. ze wsparciem inwestycji związanych z budową wysokosprawnej kogeneracji oraz OZE. Pomoc, o którą można ubiegać się w konkursie udzielana będzie w różnych formach: dotacja (wysokosprawna kogeneracja) oraz dofinansowanie oze (pożyczka preferowana). Wcześniejsze informacje o naborze błędnie sugerowały, że formą pomocy będzie dotacja […]

Czytaj więcej

Nabór wniosków do programu Sowa-Led

NFOŚiGW ogłosił nabór ciągły wniosków w ramach kolejnej edycji programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł.Nabór do programu rozpocznie się 24 maja 2018 r. Nabór wniosków potrwa do 30 października 2018 roku. Program kierowany jest […]

Czytaj więcej

Kontrola systemów grzewczych i klimatyzacyjnych

Kontrola systemów grzewczych oraz klimatyzacji w budynkach. Obowiązek kontroli systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych w budynkach nałożony został na właścicieli oraz zarządców budynków poprzez Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu grzewczego: […]

Czytaj więcej

Odzysk ciepła ze spalin – ekonomizery

Ekonomizery Spaliny wylotowe powstające w wyniku procesów wytwarzania ciepła w układach kotłowych często posiadają duży potencjał ciepła nadający się do dalszego zagospodarowania. Coraz popularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na poprawę efektywności energetycznej podczas wytwarzania ciepła jest wykorzystanie ekonomizerów-wymienników ciepła montowanych w układzie odprowadzania spalin kotłów parowych. Dzięki […]

Czytaj więcej

Zakończone inwestycje bez szans na Białe Certyfikaty

Od 1 października 2017 roku nie ma możliwości ubiegania się o Białe Certyfikaty dla przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Nowa Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku zezwalała na zgłaszanie na mocy artykułów przejściowych modernizacji zakończonych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2016 […]

Czytaj więcej

Przedłużony termin składania wniosków na działanie 1.2.

Termin na składanie wniosków dla działania 1.2 wydłużony do 27 kwietnia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin składania wniosków do 27 kwietnia 2018 r. Jak informowaliśmy wcześniej, 31 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wdrożeń działań poprawiających efektywność energetyczną […]

Czytaj więcej

Podsumowanie Konferencji Naukowo-Technicznej w Czeladzi

W dniach 15-16.03.2018 r. w Czeladzi odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem „Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Odbiorcy na Rynku Energii” organizowana przez BMP. Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące m.in. rynku energii i jego wpływu na konkurencyjność polskiego przemysłu, trendów cenowych na rynku energii, efektywności energetycznej w polskim przemyśle […]

Czytaj więcej

Podsumowanie III Kongresu Mięsnego

1 marca 2018 roku Ellipsis Energy było partnerem III Kongresu Mięsnego, który odbył się w Hotelu Mariott w Warszawie. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane z szansami, możliwościami oraz kierunkami rozwoju dla branży mięsnej w Polsce. Reprezentujący spółkę Prezes Ellipsis Energy, Adam Dominiak, wygłosił prezentację dotyczącą […]

Czytaj więcej

Podsumowanie Budmy

2 lutego 2018 roku zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, w których udział wzięło Ellipsis Energy. Nasze stoisko promowało certyfikację BREEAM oraz ekologiczne i energooszczędne rozwiązania technologiczne dla budynków w tym: oświetlenie LED, inteligentne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz dachy odwrócone i wykorzystanie wód odpływowych. Stoisko […]

Czytaj więcej

Podsumowanie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw

31 stycznia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiadomił Ministra Energii o wynikach przeprowadzonych na mocy art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej audytów energetycznych przedsiębiorstw, które były obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw w Polsce. Do końca 2017 roku, URE zarejestrowało 3506 zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. […]

Czytaj więcej

Oszczędności energii finalnej w 2016 r.

Prezes URE ogłosił informację na temat osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji przez podmioty zobowiązane do obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Zgodnie z informacjami na dzień 21 grudnia 2017 r. osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji obowiązku […]

Czytaj więcej

Zaufali nam