Zakończone inwestycje bez szans na Białe Certyfikaty

Zakończone inwestycje bez szans na Białe Certyfikaty

Od 1 października 2017 roku nie ma możliwości ubiegania się o Białe Certyfikaty dla przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji.

Nowa Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku zezwalała na zgłaszanie na mocy artykułów przejściowych modernizacji zakończonych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2016 roku. Ostateczny termin składania wniosków dla realizacji zakończonych w tym przedziale upłynął 30 września 2017 roku.

W chwili obecnej, o dofinansowanie w postaci Białych Certyfikatów mogą ubiegać się jedynie planowane modernizacje, przy założeniu, że wniosek o przyznanie świadectw efektywności energetycznej zostanie złożony do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem inwestycji (rozumianym m.in. jako podpisanie umowy z wykonawcą lub zakup urządzeń).

Zaufali nam