Nabór wniosków do programu Sowa-Led

Nabór wniosków do programu Sowa-Led

NFOŚiGW ogłosił nabór ciągły wniosków w ramach kolejnej edycji programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.
Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł.
Nabór do programu rozpocznie się 24 maja 2018 r. Nabór wniosków potrwa do 30 października 2018 roku.

Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z większościowym udziałem JST i zakłada dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia do 10%, nie więcej niż 1 mln zł)  na modernizację oświetlenia zewnętrznego z użyciem światła LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowe:

  • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych
  • montaż nowych opraw oświetleniowych
  • wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych
  • modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem
  • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego
  • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem.

Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w linku zamieszczonym poniżej:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1236,nfosigw-w-nowym-programie-sowa-przeznaczy-50-mln-zl-na-oswietlenie-zewnetrzne.html

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o kontakt mailowy na energia@ellipsisenergy.pl

Zaufali nam