Nowe nabory wniosków – dotacje na OZE i kogenerację

Nowe nabory wniosków – dotacje na OZE i kogenerację

Ogłoszone zostały terminy naborów wniosków do konkursów związanych m.in. ze wsparciem inwestycji związanych z budową wysokosprawnej kogeneracji oraz OZE. Pomoc, o którą można ubiegać się w konkursie udzielana będzie w różnych formach: dotacja (wysokosprawna kogeneracja) oraz dofinansowanie oze (pożyczka preferowana). Wcześniejsze informacje o naborze błędnie sugerowały, że formą pomocy będzie dotacja oze.

Początek naborów do obu konkursów planowany jest na wrzesień 2018 roku. Poniżej zamieszamy najważniejsze informacje o obu konkursach.

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Forma: dotacja (pomoc bezzwrotna)

Planowany termin naboru: wrzesień 2018 r. – listopad 2018 r.

Planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie: 90 mln zł

Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła charakteryzujących się dużą sprawnością przetwarzania energii pierwotnej (tzw. wysokosprawna kogeneracja).

Jednostki o całkowitej nominalnej moc elektrycznej powyżej 1 MW, ale nieprzekraczające całkowitej nominalnej mocy cieplnej równej 20 MW (za wyjątkiem instalacji wykorzystujących biomasę).

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej

Forma: pożyczka (pomoc zwrotna)

Planowany termin naboru: 3 września 2018 r. – 31 października 2018 r.

Planowana kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200 mln zł

Poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych

Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę, biogaz, wodę, energię promieniowania słonecznego, energię geotermalną. Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). Dofinansowanie oze dotyczyć będzie dużych jednostek wytwórczych o mocach szczytowych powyżej 2 MWe.

Będziemy regularnie informować o zbliżających się konkursach, w których możliwe do uzyskania będą dotacje oze lub środki skierowane na poprawę efektywności energetycznej (np. wysokosprawna kogeneracja).

Zaufali nam