II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Na preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Kilka informacji odnośnie naboru:

  • nabór trwa od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. (wnioski są przyjmowane i oceniane na bieżąco),
  • dofinansowanie w formie pożyczki (pomoc zwrotna) do 100% kosztów kwalifikowanych (z możliwością umorzenia do 10%, jednakże nie więcej niż 1 mln zł),
  • oprocentowanie pożyczki: 1%.

Warunki, które muszą być spełnione, aby projekt kwalifikował się do dofinansowania:

  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 50%,
  • ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia o co najmniej 100 MWh/rok,
  • koszt inwestycyjny (koszty kwalifikowane) zmniejszenia rocznego zużycia energii nie przekracza 15 000 zł/MWh – co oznacza, że przy ograniczeniu zużycia energii elektrycznej o 100 MWh/rok można otrzymać 1,5 mln pożyczki,
  • prosty okres zwrotu (SPBT) nie przekracza 10 lat (uwzględniając wyłącznie koszt wymiany opraw: zakup i montaż).

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje, polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o: demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych; wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych etc. Do dofinansowania kwalifikuje się również montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Plik z informacjami odnośnie naboru do pobrania tutaj.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej pod linkiem zamieszczonym poniżej:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/

Ellipsis Energy oferuje przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej.
W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie prosimy o kontakt mailowy na natalia.klauza@jbad.home.pl

Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/

Zaufali nam