Ellipsis Energy

Ellipsis Energy z Godłem Promocyjnym „TERAZ POLSKA” za usługę audyt energetyczny przedsiębiorstwa

9 czerwca 2021 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezes Zarządu Ellipsis Energy Pan Adam Dominiak odebrał z rąk małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy nagrodę statuetkę „Teraz Polska” przyznaną dla naszej sztandarowej usługi Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa. Dziękujemy za to niesamowite wyróżnienie.

Czytaj więcej

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r. – Webinarium

Nawet 20 000 średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce może być uprawnionych by do 30 czerwca wnioskować o rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku. Dotacja może wynieść nawet 800 000 złotych dla jednego podmiotu. Zapraszamy na 30-minutowe webinarium, na którym wyjaśnimy co należy zrobić, aby poprawnie złożyć […]

Czytaj więcej

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej – którzy przedsiębiorcy mogą jeszcze z nich skorzystać?

Mało który przedsiębiorca wie, że słynna ustawa o zamrożeniu cen energii z grudnia 2018 roku w swym ostatecznym kształcie wprowadziła mechanizm wsparcia rekompensujący wzrost cen. Mechanizm ten w praktyce sprowadza się do jednorazowego dofinansowania w wysokości 15 zł za każdą zakupioną i zużytą megawatogodzinę energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 […]

Czytaj więcej

ZDM w Warszawie z dofinansowaniem z programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” 10,8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu 2 lat zmodernizowane zostanie oświetlenie 13 warszawskich ulic. Wymienione zostaną kable, szafy zasilające, słupy oraz ok. 1000 opraw oświetleniowych. Budżet całego projektu to 12,5 mln zł z czego 10,8 mln zł pokryje pożyczka z NFOŚiGW. […]

Czytaj więcej

II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Na preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia […]

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu składania wniosków w programie Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

NFOŚiGW ogłosił przedłużenie przyjmowania wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”. Celem programu jest pomoc skierowana do istniejących przedsiębiorstw lub zakładów dotycząca budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych produkujących co najmniej 30% ciepła na cele […]

Czytaj więcej

Nowe nabory wniosków – dotacje na OZE i kogenerację

Ogłoszone zostały terminy naborów wniosków do konkursów związanych m.in. ze wsparciem inwestycji związanych z budową wysokosprawnej kogeneracji oraz OZE. Pomoc, o którą można ubiegać się w konkursie udzielana będzie w różnych formach: dotacja (wysokosprawna kogeneracja) oraz dofinansowanie oze (pożyczka preferowana). Wcześniejsze informacje o naborze błędnie sugerowały, że formą pomocy będzie dotacja […]

Czytaj więcej

Nabór wniosków do programu Sowa-Led

NFOŚiGW ogłosił nabór ciągły wniosków w ramach kolejnej edycji programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.Przedsięwzięcie będzie wdrażane w latach 2018-2021, a jego budżet to 50 mln zł.Nabór do programu rozpocznie się 24 maja 2018 r. Nabór wniosków potrwa do 30 października 2018 roku. Program kierowany jest […]

Czytaj więcej

Kontrola systemów grzewczych i klimatyzacyjnych

Kontrola systemów grzewczych oraz klimatyzacji w budynkach. Obowiązek kontroli systemów grzewczych oraz klimatyzacyjnych w budynkach nałożony został na właścicieli oraz zarządców budynków poprzez Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać kontroli okresowej systemu grzewczego: […]

Czytaj więcej

Odzysk ciepła ze spalin – ekonomizery

Ekonomizery Spaliny wylotowe powstające w wyniku procesów wytwarzania ciepła w układach kotłowych często posiadają duży potencjał ciepła nadający się do dalszego zagospodarowania. Coraz popularniejszym rozwiązaniem pozwalającym na poprawę efektywności energetycznej podczas wytwarzania ciepła jest wykorzystanie ekonomizerów-wymienników ciepła montowanych w układzie odprowadzania spalin kotłów parowych. Dzięki […]

Czytaj więcej

Zakończone inwestycje bez szans na Białe Certyfikaty

Od 1 października 2017 roku nie ma możliwości ubiegania się o Białe Certyfikaty dla przedsięwzięć zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. Nowa Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku zezwalała na zgłaszanie na mocy artykułów przejściowych modernizacji zakończonych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2016 roku. […]

Czytaj więcej

Przedłużony termin składania wniosków na działanie 1.2.

Termin na składanie wniosków dla działania 1.2 wydłużony do 27 kwietnia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył termin składania wniosków do 27 kwietnia 2018 r. Jak informowaliśmy wcześniej, 31 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie wdrożeń działań poprawiających efektywność energetyczną […]

Czytaj więcej

Zaufali nam