Ellipsis Energy

Podsumowanie Konferencji Naukowo-Technicznej w Czeladzi

W dniach 15-16.03.2018 r. w Czeladzi odbyła się XVI Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem „Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Odbiorcy na Rynku Energii” organizowana przez BMP. Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące m.in. rynku energii i jego wpływu na konkurencyjność polskiego przemysłu, trendów cenowych na rynku energii, efektywności energetycznej w polskim przemyśle […]

Czytaj więcej

Podsumowanie III Kongresu Mięsnego

1 marca 2018 roku Ellipsis Energy było partnerem III Kongresu Mięsnego, który odbył się w Hotelu Mariott w Warszawie. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane z szansami, możliwościami oraz kierunkami rozwoju dla branży mięsnej w Polsce. Reprezentujący spółkę Prezes Ellipsis Energy, Adam Dominiak, wygłosił prezentację dotyczącą […]

Czytaj więcej

Podsumowanie Budmy

2 lutego 2018 roku zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, w których udział wzięło Ellipsis Energy. Nasze stoisko promowało certyfikację BREEAM oraz ekologiczne i energooszczędne rozwiązania technologiczne dla budynków w tym: oświetlenie LED, inteligentne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz dachy odwrócone i wykorzystanie wód odpływowych. Stoisko […]

Czytaj więcej

Podsumowanie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw

31 stycznia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiadomił Ministra Energii o wynikach przeprowadzonych na mocy art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej audytów energetycznych przedsiębiorstw, które były obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw w Polsce. Do końca 2017 roku, URE zarejestrowało 3506 zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. […]

Czytaj więcej

Oszczędności energii finalnej w 2016 r.

Prezes URE ogłosił informację na temat osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji przez podmioty zobowiązane do obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Zgodnie z informacjami na dzień 21 grudnia 2017 r. osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji obowiązku […]

Czytaj więcej

Trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 100 mln zł dla dużych przedsiębiorstwa na promowanie efektywności energetycznej oraz inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

NFOŚiGW ogłosił trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór do programu rozpocznie się 31 stycznia 2018 r. 100 mln zł wynosi budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności, a maksymalne dofinansowanie w postaci pomocy […]

Czytaj więcej

Firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. zawarła z firmą SUM Poland Sp. z o.o. współpracę na dostarczanie izolacji przemysłowych w postaci pokrowców termoizolacyjnych.

SUM Poland należy do światowej czołówki producentów pokrowców termoizolacyjnych i stale powiększa grono zadowolonych klientów w Polsce i na całym świecie. Pokrowce termoizolacyjne SUM Poland znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, m.in. energetycznego, ciepłowniczego, chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, wydobywczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w transporcie.

Czytaj więcej

Jakie środki wyda Polska z systemu ETS?

Nawet 100 mld zł. w latach 2021-30 może wpłynąć do polskiego budżetu w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych WiseEuropa rekomenduje przeznaczyć je na termoizolację budynków mieszkalnych i przydomowe mikroelektrownie OZE. Uruchomiony w 2005 roku unijny system handlu uprawnieniami do emisji ETS […]

Czytaj więcej

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

29 grudnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie 1.3.1. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie będzie dotyczyć poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Nabór wniosków trwa do końca lutego i dotyczy zakresu związanego z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, […]

Czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie w sprawie Białych Certyfikatów

5 października 2017 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Nowy dokument zastąpił Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2012 roku, które straciło ważność 1 października 2017 roku. Najistotniejsze zmiany […]

Czytaj więcej

Nie wszyscy zobligowani przedsiębiorcy przeprowadzili audyt energetyczny

W dzisiejszym dodatku wydawanym na łamach „Rzeczpospolitej” – „Dobra Firma”, ukazał się artykuł autorstwa Pawła Zounera, na temat audytu energetycznego przedsiębiorstw. W tekście znajdą Państwo informacje kogo dotyczy obowiązek, kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu, a także jakie kary grożą za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Artykuł opinią […]

Czytaj więcej

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

Wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane do wykonania audytu energetycznego do 30 września 2017 r., mają obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie najpóźniej do 30 października 2017 r. Razem z zawiadomieniem należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z wykonanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Dane […]

Czytaj więcej

Zaufali nam