Ellipsis Energy

Podsumowanie III Kongresu Mięsnego

1 marca 2018 roku Ellipsis Energy było partnerem III Kongresu Mięsnego, który odbył się w Hotelu Mariott w Warszawie. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane z szansami, możliwościami oraz kierunkami rozwoju dla branży mięsnej w Polsce. Reprezentujący spółkę Prezes Ellipsis Energy, Adam Dominiak, wygłosił prezentację dotyczącą […]

Czytaj więcej

Podsumowanie Budmy

2 lutego 2018 roku zakończyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, w których udział wzięło Ellipsis Energy. Nasze stoisko promowało certyfikację BREEAM oraz ekologiczne i energooszczędne rozwiązania technologiczne dla budynków w tym: oświetlenie LED, inteligentne systemy wentylacji i klimatyzacji oraz dachy odwrócone i wykorzystanie wód odpływowych. Stoisko […]

Czytaj więcej

Podsumowanie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw

31 stycznia 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiadomił Ministra Energii o wynikach przeprowadzonych na mocy art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej audytów energetycznych przedsiębiorstw, które były obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw w Polsce. Do końca 2017 roku, URE zarejestrowało 3506 zawiadomień o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. […]

Czytaj więcej

Oszczędności energii finalnej w 2016 r.

Prezes URE ogłosił informację na temat osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji przez podmioty zobowiązane do obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Zgodnie z informacjami na dzień 21 grudnia 2017 r. osiągnięta oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji obowiązku […]

Czytaj więcej

Trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 100 mln zł dla dużych przedsiębiorstwa na promowanie efektywności energetycznej oraz inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

NFOŚiGW ogłosił trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór do programu rozpocznie się 31 stycznia 2018 r. 100 mln zł wynosi budżet konkursu ze środków Funduszu Spójności, a maksymalne dofinansowanie w postaci pomocy […]

Czytaj więcej

Firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. zawarła z firmą SUM Poland Sp. z o.o. współpracę na dostarczanie izolacji przemysłowych w postaci pokrowców termoizolacyjnych.

SUM Poland należy do światowej czołówki producentów pokrowców termoizolacyjnych i stale powiększa grono zadowolonych klientów w Polsce i na całym świecie. Pokrowce termoizolacyjne SUM Poland znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, m.in. energetycznego, ciepłowniczego, chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, wydobywczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w transporcie.

Czytaj więcej

Jakie środki wyda Polska z systemu ETS?

Nawet 100 mld zł. w latach 2021-30 może wpłynąć do polskiego budżetu w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych WiseEuropa rekomenduje przeznaczyć je na termoizolację budynków mieszkalnych i przydomowe mikroelektrownie OZE. Uruchomiony w 2005 roku unijny system handlu uprawnieniami do emisji ETS […]

Czytaj więcej

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

29 grudnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków na działanie 1.3.1. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wsparcie będzie dotyczyć poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Nabór wniosków trwa do końca lutego i dotyczy zakresu związanego z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, […]

Czytaj więcej

Nowe Rozporządzenie w sprawie Białych Certyfikatów

5 października 2017 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Nowy dokument zastąpił Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2012 roku, które straciło ważność 1 października 2017 roku. Najistotniejsze zmiany […]

Czytaj więcej

Nie wszyscy zobligowani przedsiębiorcy przeprowadzili audyt energetyczny

W dzisiejszym dodatku wydawanym na łamach „Rzeczpospolitej” – „Dobra Firma”, ukazał się artykuł autorstwa Pawła Zounera, na temat audytu energetycznego przedsiębiorstw. W tekście znajdą Państwo informacje kogo dotyczy obowiązek, kto jest zwolniony z przeprowadzenia audytu, a także jakie kary grożą za niewykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Artykuł opinią […]

Czytaj więcej

Obowiązek zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym

Wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane do wykonania audytu energetycznego do 30 września 2017 r., mają obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie najpóźniej do 30 października 2017 r. Razem z zawiadomieniem należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z wykonanego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Dane […]

Czytaj więcej

5. przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej rozstrzygnięty!

Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął piąty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Komisja przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięcia spośród 2428 zgłoszonych do przetargu – informuje URE. Wydane przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej skutkują powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. […]

Czytaj więcej

Zaufali nam