Ellipsis Energy

Ogłoszono wyniki czwartego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty)

5 lipca Komisja Przetargowa opublikowała wyniki przetargu, do którego zgłoszonych zostało 1120 wniosków. Pula zakwalifikowanych wniosków opiewa na blisko pół miliona toe, co w przybliżeniu dwukrotnie przewyższa liczbę dotychczas wydanych świadectw efektywności energetycznej z trzech poprzednich przetargów. Z całej puli odrzuconych zostało 137 wniosków, które zostały […]

Czytaj więcej

ISO 50001 – Systemy Zarządzania Energią

Norma ISO 50001 opisuje najlepsze praktyki oraz ogólne zasady Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie. Wdrożenie i utrzymywanie normy ma na celu przynoszenie ciągłych korzyści wynikających z ciągłej i systematycznej poprawy efektywności energetycznej. Role i udział pracowników w Systemie Zarządzania Energią Do pełnego i prawidłowego wdrożenia normy niezbędny jest aktywny udział […]

Czytaj więcej

Energia pierwotna a finalna w nowej ustawie – studium przypadku dla kogeneracji i odnawialnych źródeł energii

Czy w nowym systemie Białych Certyfikatów jest przewidziane miejsce dla kogeneracji? Czy inwestycje w pompy ciepła będą mogły liczyć na dedykowane środki? Zadane powyżej pytanie nie są bezzasadne. Z punktu widzenia Najistotniejsza zmiana w nowej Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku dotyczy tego, że liczba Białych Certyfikatów o które […]

Czytaj więcej

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP

W piątek, 10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Oznacza to, że jej postanowienia wejdą w życie od 1 października 2016 roku. Dla dużych przedsiębiorstw oznacza to przede wszystkim ustalenie precyzyjnych ram, w których zobowiązane są prawnie do wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. […]

Czytaj więcej

Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach – konkursy NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Pośrednicząca prowadzi programy dotyczące podnoszenia efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach. Do 30 sierpnia lub 30 września 2016 roku można składać wnioski w działaniach: Działanie 1.2 Promowanie Efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Działanie 1.5 […]

Czytaj więcej

Ellipsis Energy w zielonym budownictwie

W dniu 17 maja 2016 roku spółka Ellipsis Energy została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – PLGBC. Jest to następny krok wśród nieustannych dążeń spółki do wspierania efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii tak kluczowych dla zachowania równowagi w środowisku naturalnym. Zielone budownictwo […]

Czytaj więcej

W najnowszym wydaniu magazynu „Utrzymanie Ruchu” wydawanym przez Elamed Media Group pojawił się artykuł członków zespołu Ellipsis Energy wyjaśniający, czym jest audyt energetyczny i jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu

Czym różni się audyt efektywności energetycznej od audytu energetycznego firmy? Czym są Białe Certyfikaty, kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać? W jaki sposób nowa ustawa o efektywności energetycznej zmieni System Białych Certyfikatów? Które firmy działające w Polsce będą musiały wykonać raz na cztery lata audyt […]

Czytaj więcej

W jaki sposób Białe Certyfikaty mogą przyspieszyć decyzję o modernizacji oświetlenia na energooszczędne? Aby to zaprezentować posłużymy się prostym przykładem.

Badanym obiektem jest zakład przemysłowy pracujący w trybie trójzmianowym przez 5 dni w tygodniu przez 48 tygodni w roku. Za oświetlenie hali produkcyjnej odpowiada 400 źródeł światła składających się z dwóch opraw jarzeniowych o mocy 58 W każda. Oznacza to, że całkowita moc znamionowa zainstalowanych opraw oświetleniowych wynosi 46,4 kWe. […]

Czytaj więcej

12 lutego w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł, który przedstawia obowiązki związane z koniecznością wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Krajowe regulacje wprowadzane są na mocy dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wszystkie duże przedsiębiorstwa w kraju raz na cztery lata będą musiały wykonać obowiązkowy audyt energetyczny. Oznacza to firmy które zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub osiągają przychody większe od 50 mln euro (lub całkowita […]

Czytaj więcej

Drugie czytanie Ustawy o efektywności energetycznej w Sejmie

18 maja 2016 roku w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowej ustawy o efektywności energetycznej. Projekt nad którym pracowano w Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa zawiera kilka zmian w stosunku do wersji, która trafiła do sejmu na początku maja. Najważniejsza zmiana dotyczy daty wejścia w życie ustawy. Ustalono, że wszystkie zawarte […]

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej procedowany w Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej po pierwszym czytaniu z dnia 28 kwietnia 2016 skierowany został do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Kwestią omawianą najczęściej podczas pierwszego czytania wyżej wymienionej ustawy był temat ostatniego przetargu dotyczącego Białych Certyfikatów ogłaszanego przez Prezesa URE. W linku znajduje się […]

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej procedowany w Sejmie

Proces legislacyjny noweli ustawy o efektywności energetycznej nabrał tempa. Po tym, jak 14 kwietnia ustawa pojawiła się w Sejmie, w środę 27 kwietnia o godzinie 18 zaplanowano jej pierwsze czytanie. Najważniejsze zmiany wprowadzane w nowej ustawie dotyczą zmian w Systemie Białych Certyfikatów oraz warunków dotyczących obowiązku audytu energetycznego, […]

Czytaj więcej

Zaufali nam