Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty).

Termin składania ofert przetargowych upływa 30 dni od daty ogłoszenia przetargu, tj. dnia 28 stycznia 2016 roku. Pełna treść ogłoszenia Prezesa URE dostępna jest tutaj. Firma Ellipsis Energy zajmuje się przygotowywaniem audytów efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz kompleksowym […]

Czytaj więcej

Free-cooling

Free-cooling jest procesem wykorzystania pokładów darmowego chłodu w powietrzu znajdującym się na zewnątrz budynku do schłodzenia powietrza znajdującego się wewnątrz budynku. Obieg free-coolingu może być realizowany w dwojaki sposób: bezpośredni oraz pośredni. W centrali klimatyzacyjnej proces free-coolingu polega na zwiększeniu […]

Czytaj więcej

Western Energy Consulting

Konferencja 27.10.2015 PRZYSZŁOŚĆ SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW,HOTEL SHERATON, WARSZAWA http://event.westernenergyconsulting.com/przyszlosc-bialych-certyfikatow/index.php

Czytaj więcej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki trzeciego przetargu na Białe Certyfikaty

W dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu komisja przetargowa wybrała 502 oferty przetargowe z 736 ofert złożonych. Szczegółowe informacje można znaleźć […]

Czytaj więcej

Zaufali nam