BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) to system oceny jakości a także wpływu jakie budynki wywierają na środowisko. Stanowi obecnie jeden z głównych standardów wykorzystywanych w branży nieruchomości. Stosowany jest przez największych inwestorów, deweloperów, najemców zarówno w Europie jak i na świecie. Przeznaczony jest dla nowo powstałych budynków i domów mieszkalnych, a także ich remontów i rozbudów.

System BREEAM umożliwia certyfikacje obiektów biurowych, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych. Budynki ocenianie są według 10 stopniowej kategorii, a każda z nich posiada ilość podkategorii, przekładając się ostatecznie na wynik certyfikacji wyrażony w procentach. System BREEAM opiera się na schematach uwzględniających warunki klimatyczne poszczególnych krajów.

System bierze po uwagę wiele zagadnień charakteryzujących budynek. Należą do nich głównie:

  • Efektywność energetyczna;
  • Materiały budowlane;
  • Jakość środowiska wewnętrznego;
  • Gospodarka wodna i odpadami;
  • Dostępność środków transportu miejskiego.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie raportów sporządzonych przez licencjonowanego asesora, współpracującego z zespołem projektowym w trakcie procesu certyfikacji.  Z powodu rosnącej popularności obecnie wiele firm decyduje się na budowę budynków z certyfikatem BREEAM.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami-asesorami BREEAM. Posiadamy niezbędne upoważnienia do prowadzenia oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. Świadczymy kompleksowe usługi: od wydania asesora wstępnego raportu poprzez zebranie niezbędnych dokumentów potwierdzających założenia raportu, sporządzenie wytycznych dla projektantów, kończąc na złożeniu końcowego raportu do BRE GLOBAL.

Rozpoczęcie współpracy z asesorem już na etapie planowania inwestycji przynosi najlepsze efekty oraz daje wymierne korzyści w postaci oszczędności na etapie realizacji i eksploatacji budynku.

BREEAM to certyfikat, który jest najpowszechniej stosowaną metodą kwalifikacji obiektów ze względu na ich ekologiczność w UE. Powstał w 1990 roku za sprawą organizacji BRE. Procedura ta jest skupiona na opiniowaniu jakości procesu inwestycyjnego.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN