Utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie produkcyjnym to jedno z kluczowych zagadnień. Bez zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń oraz regularnej kontroli ich stanu i warunków pracy przedsiębiorstwa zagrożone są ogromnymi stratami wynikającymi z przestojów produkcyjnych. Przeciwdziałanie awariom w przemyśle to zadanie często bagatelizowane, a skutki wynikające z braku podjęcia odpowiednich działań często wiążą się z ogromnymi nakładami finansowymi.

Utrzymanie ruchu w zakładzie może być jednak bieżąco monitorowane i oparte na wiarygodnych metodach pomiarowych. Jednym z badań wykorzystywanych w przemyśle są pomiary ultradźwiękowe, które pomagają w sprawdzeniu m.in.:

  • sieci sprężonego powietrza wraz ze wskazaniem źródeł oraz wielkości wycieków;
  • stanu łożysk tocznych;
  • drożności zaworów instalacji parowych i wodnych;
  • stanu technicznego pomp pod kątem wczesnych stadiów kawitacji;
  • stanu technicznego odwadniaczy parowych;
  • instalacji elektrycznych pod kątem wyładowań ulotowych, koronowych i łuków elektrycznych.


Pomiary z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych są szybko zyskującą popularność metodą diagnostyczną. Spowodowane jest to łatwością aplikacji technologii, bezpieczeństwem stosowania oraz bezinwazyjnością. Badania takie pomagają zidentyfikować czynniki wpływające na gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa (straty czynników roboczych oraz nośników energii), a także niezawodność maszyn wpływające na ciągłość produkcji oraz bezpieczeństwo pracowników.  Techniki ultradźwiękowe są bardzo dobrym uzupełnieniem innych metod diagnostycznych, takich jak wibroakustyka bądź termowizja.

W naszej ofercie znajduje się również szereg innych badań pomiarowych dedykowanych dla utrzymania ruchu w zakładach, w tym m.in.:

  • pomiary termowizyjne instalacji grzewczych, chłodniczych i elektrycznych;
  • ultradźwiękowe pomiary przepływu sprężonego powietrza;
  • pomiary elektroenergetyczne;
  • pomiary luksometryczne.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN