Zaufaj specjalistom Ellipsis Energy. Jako liderzy w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej oferujemy wykonanie audytu energetycznego, opartego na normie PN-EN 16247.

Audyty energetyczne przeprowadzamy na podstawie reprezentatywnych, aktualnych oraz mierzonych danych dotyczących zużycia energii w przedsiębiorstwie. Zawierają one szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie.

Nasze audyty opieramy na szczegółowej analizie kosztowej cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych określając oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta. Zawieramy w nich również informację na temat możliwych do uzyskania oszczędności energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Jeśli planują Państwo przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa, warto zdecydować się na profesjonalną firmę. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Usatysfakcjonowani klienci, doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz rozsądne i indywidualne ceny to nasza specjalność. Oprócz przeprowadzenia audytu energetycznego służymy także radą i pomocą w zakresie ubiegania się o premię termomodernizacyjną.

Czyt. więcej Usługi/Audyt Energetyczny

Ustawa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonania audytu energetycznego na wszystkie duże przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. Obowiązek wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Zgodnie z art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz dyrektywą 2012/27/UE, audyt energetyczny przedsiębiorstwa opiera się na następujących wytycznych:

  • audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;*
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;*
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.*

*Dz. U. 2016 r. poz. 831

OBOWIĄZEK WYKONANIA AUDYTU

Polski. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej , duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych, liczonych osobno dla każdego roku, spełnił chociaż jeden z poniżej przedstawionych wymogów:

  • zatrudnił 250 lub więcej pracowników
  • suma bilansowa była większa bądź równa 43 mln €
  • roczny obrót był większy bądź równy 50 mln €

 

Audyt energetyczny cennik

Audyt efektywności energetycznej to analiza , którą podejmuje się aby określić ilość zużywanej energii w budynkach. Audyt energetyczny firmy ma na celu dobranie odpowiednich rozwiązań poprawiających zastosowane w niej technologie. Audyty pozwalają zoptymalizować koszty energii elektrycznej.

Każdy budynek posiada indywidualne parametry, przez co wymaga przeprowedzenia odrębnego audytu i zastosowania osobliwych rozwiązań dla poszczególnego elementu.  Realizacje audytów opisuje ustawa o wspieraniu przedsięwzięć  termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr162, poz.1121 z późn. zm.), a także rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr33, poz. 195).

Każda firma spełniająca chociaż jeden z przedstawionych wyżej wymogów zobowiązana jest do przeprowadzenia audytu energetycznego do 30 września 2017 roku, a następnie raz na 4 lata.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN