Wysokiej jakości usługi specjalistyczne wymagają zrozumienia profilu prowadzonej przez Klienta działalności, dlatego nieustannie doskonalimy swoje kompetencje. Gwarantujemy, że zespół składający się z inżynierów energetyków, inżynierów środowiska i budownictwa, razem z Państwem stworzy lepszą i bezpieczniejszą przyszłość przedsiębiorstwa.

Oferujemy usługi w zakresie poprawy efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw. Współpracujemy zarówno z liderami rynku jak i firmami z sektora MŚP.

Nad rzetelnością w świadczeniu wykonywanych usług czuwa Prezes Ellipsis Energy – Adam Dominiak, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Kontakt:

 

Biuro Spółki

Mail: biuro@ellipsisenergy.pl

Tel. stacjonarny: 22 299 18 98

 

Bartosz Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu,

Mail: bartosz.dobrowolski@ellipsisenergy.pl

tel. +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN