Audyty Energetyczne

Audyt Energetyczne zawiera:

  • Analizę zapotrzebowania zakładu na media, audyt zużycia energii w zakładzie.
  • Dobór optymalnego rozwiązania budowy własnego źródła energii w budynkach.
  • Pomiary wymaganych parametrów termofizycznych.
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii w procesie produkcyjnym.
  • Szczegółową analizę rynku i konkurencji.
  • Analizy ekonomiczne inwestycji z wieloletnia predykcją finansową budowane wspólnie z Klientem.
  • Analizę wrażliwości inwestycji na czynniki zewnętrzne.
  • Pozyskiwanie dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.

Nasza specjalność to opracowywanie dokumentów takich jak gruntowne audyty energetyczne i świadectwa energetyczne. Urzeczywistniamy omówienia zawierające wymagania ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016.

 

Czyt. więcej Usługi/Audyt Energetyczny

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN