Audyty PN EN 16247

Zgodnie z  Dyrektywą EED oraz Ustawą o efektywności energetycznej wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodne z normą
PN-EN 16247.

Norma EN 16247 jest stosowana jako podstawa audytów energetycznych na szczeblu międzynarodowym. Zawiera w sobie wymagania dla wszystkich audytów energetycznych oraz obejmuje wymagania audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych, technologicznych i transportu. Zalecenia jej stosowania zawarte są w Dyrektywie 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN