Białe Certyfikaty

Białe Certyfikaty (Świadectwa efektywności energetycznej) można otrzymać za działania proefektywnościowe, które zostały już wykonane (datą graniczną jest 1 stycznia 2011) lub za takie, które są dopiero planowane. Działania mają doprowadzić do rocznej oszczędności energii nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) Audyt efektywności energetycznego jest bezwzględnie wymaganym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku, w przypadku gdy ubiegają się Państwo o dofinansowanie.

Jeśli planują Państwo pozyskanie Białych Certyfikatów, zapraszamy do skorzystania z usług naszych audytorów przeprowadzających profesjonalnie audyty. Prawo do nabycia Białego Certyfikatu uzyskuje się na drodze jawnego przetargu na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, który Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza co najmniej raz w roku.

 

Czyt. więcej w zakładce Usługi/Białe Certyfikaty

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN