BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method.) Wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, który stosowany przez inwestorów, deweloperów, najemców, jest jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie, stosowanym przez inwestorów, deweloperów, najemców.

Certyfikacja obejmuje zarządzanie budową oraz całym budynkiem.

Inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach:

  1. Zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy
  2. Komfort użytkowników
  3. Zużycie energii
  4. Lokalizacja i transport do i z budynku
  5. Gospodarka wodno-ściekowa
  6. Wykorzystane materiały
  7. Gospodarka odpadami
  8. Wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie
  9. Ochrona przed emisją zanieczyszczeń
  10. Innowacyjność

Celem wydania certyfikatu BREEAM jest potwierdzenie, że budynek spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania obiektu oraz wydajności budynku.

Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global na podstawie materiałów i raportu przygotowanych przez licencjonowanego asesora współpracującego z zespołem projektowym.

Certyfikacja BREEAM dotyczy kierowania budową (wytyczne zawierające się w załączniku do umowy z Generalnym Wykonawcą) jak i całym powstającym obiektem. Na starcie przebiegu certyfikacji wybierany jest asesor BREEAM tj. człowiek z pełnomocnictwem do kierowania i inspekcji dokumentów projektowych. Wbrew powszechnej opinii uzyskanie certyfikatu BREEAM nie jest skomplikowane ani czasochłonne.

 

Czyt. więcej Usługi/BREEAM

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN