ISO 50001

Norma ISO 50001 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania energią i skupia się przede wszystkim na:

  • Ustaleniu bazowego poziomu wykorzystania energii;
  • Uzyskania efektywności energetycznej;
  • Określenia wskaźników zużycie i wykorzystania energii.

Podmiot wdrażający określone przez normę ISO 50001 wymagania, tworzy politykę energetyczną. Skupia się na obszarach energochłonnych, starając się możliwie najefektywniej zredukować koszty przedsiębiorstwa. Norma ISO 50001 obniża koszty zużycia energii, a tym samym przekłada się na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Czyt. więcej Usługi/ISO 50001

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN