Oświetlenie energooszczędne

Wymiana źródeł światła, zarówno w domu jak i w przedsiębiorstwie, może przynieść zaskakujące efekty. Zmniejszenie mocy oświetlenia przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej, czego najbardziej wymiernym efektem jest obniżenie rachunków za energię elektryczną. W przypadku gospodarstwa domowego oszczędności związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne mogą sięgać kilkuset złotych w skali roku, w przypadku przedsiębiorstwa oszczędności mogą być jeszcze większe i sięgać setek tysięcy złotych w skali roku.

W 2016 roku najczęściej spotykanym oświetleniem jest nadal oświetlenie jarzeniowe (spotykane przede wszystkim w przemyśle) lub oświetlenie żarowe (w gospodarstwach domowych). W przypadku żarówki tradycyjnej jedynie 5% pobieranej przez nią energii elektrycznej odpowiada za wytwarzanie światła, pozostała część jest zużywana na wytwarzanie ciepła. Świetlówki charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną (wynoszącą do 105 lm/W) oraz dłuższym czasem pracy od oświetlenia żarowego na poziomie od 8 do 20 tys. godzin. Dzisiaj powszechnie dostępne są jednak technologie, których efektywność energetyczna jest zdecydowanie wyższa. Najpopularniejszym rozwiązaniem wybieranym przez zarówno przedsiębiorców jak i gospodarstwa domowe są oprawy LEDowe.

Oszczędność związana z wymianą oświetlenia na energooszczędne w postaci lamp LED wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem mocy znamionowej opraw o nawet 70%. Skuteczność świetlna LEDów wykorzystywanych obecnie w przemyśle osiąga 150 lm/W. Diody LED mogą skutecznie zastąpić tradycyjne oprawy świetlówkowe, ich czas pracy jest nawet dziesięciokrotnie dłuższy. Ponadto diody LED posiadają szereg innych zalet (szerszy zakres napięć roboczych, wyższa sprawność, mniejsze nagrzewanie a także niewrażliwość na liczbę cykli on/off). Największą wadą wstrzymującą decyzję o wymianie oświetlenia jest przede wszystkim dużo wyższa cena LEDów od tradycyjnie wykorzystywanych opraw.

Są jednak sposoby na pokrycie części nakładów inwestycyjnych ponoszonych na zakup i montaż energooszczędnych rozwiązań.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN