Pomiary sieci sprężonego powietrza

Naszym klientom oferujemy pomiary sieci sprężonego powietrza umożliwiające obniżenie strat energii oraz poprawę bezpieczeństwa produkcji. W trakcie audytu szczelności sieci sprężonego powietrza wykorzystujemy najnowocześniejsze  ultradźwiękowe detektory, służące do ustalenia miejsc wycieków, gwarantując dokładne i rzetelne wyniki pomiarów.

Racjonalna gospodarka energetyczna sprężonego powietrza daje szereg korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa. Pozwala zaoszczędzić środki pieniężne oraz efektywnie wykorzystać owe medium.

Kontakt: energia@ellipsis-group.com.pl

 

Czyt. więcej Usługi/Pomiary sieci sprężonego powietrza

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN