Pomiary termowizyjne dla przemysłu

Jako firma zajmująca się usługami w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej m.in. dla zakładów przemysłowych, oferujemy przeprowadzenie badań termowizyjnych.

Korzystając z profesjonalnych kamer termowizyjnych lokalizujemy niepożądane zjawiska termiczne, takie jak:

  • straty ciepła;
  • brak ciągłości izolacji termicznej;
  • przeciążenia instalacji elektrycznych;
  • zlokalizowanie wadliwych elementów maszyn i urządzeń.

 

Usługi świadczymy w branży przemysłowej oraz w budownictwie.

Kontakt: energia@ellipsis-group.com.pl

 

Czyt. więcej Usługi/Pomiary termowizyjne

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

tel. +48 22 299 18 98