Pomiary termowizyjne dla przemysłu

Jako firma zajmująca się usługami w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej m.in. dla zakładów przemysłowych, oferujemy przeprowadzenie badań termowizyjnych.

Korzystając z profesjonalnych kamer termowizyjnych lokalizujemy niepożądane zjawiska termiczne, takie jak:

  • straty ciepła;
  • brak ciągłości izolacji termicznej;
  • przeciążenia instalacji elektrycznych;
  • zlokalizowanie wadliwych elementów maszyn i urządzeń.

 

Usługi termowizyjne

Pomiar termowizyjny wykonywany jest w celu oceny izolacyjności cieplnej budynku. Może być przeprowadzony zanim dom zostanie oddany do użytku, podczas jego eksploatacji przez mieszkańców a także przed zaplanowaną termomodernizacją. Specjalistom w przeprowadzeniu analizy pomaga kamera termowizyjna, której obraz nazywany jest termogramem.

Pomiary kamerą termowizyjną pozwalają wychwycić wszelkie niedociągnięcia w ociepleniu budynku, stolarce okiennej lub drzwiowej. Dodatkowo możliwe jest zlokalizowanie schowanych w ścianach rur z zimną jak i z ciepłą wodą, ocena stanu ich izolacji, oględziny ocieplenia i szczelności kominów, zbadanie nieprawidłowości w ogrzewaniu podłogowym czy znalezienie zatorów w grzejnikach.  Wszystko to dzięki wykonaniu usługi kamerą termowizyjną.  Jako, iż wiele osób myli te pojęcia ze sobą, należy pamiętać, że badania kamerą na podczerwień czy noktowizyjną nie jest tym samym co usługi kamerą termowizyjną.

Pomiary termowizyjne są stosowane by osądzić izolacyjność cieplną obiektu. Badania termowizyjne realizuje się przed zdaniem obiektu do użytku, w trakcie eksploatacji domu oraz przed realizacją termomodernizacji.  Cena badania kamerą termowizyjną jest zależna od wielu czynników.  Badanie kamerą termowizyjną stosuje się w celu identyfikacji rozmaitych usterek. Przy pomocy kamery termowizyjnej można zlokalizować ukryte w murach rury, sprawdzić kominy, dostrzec wszelkie niedociągnięcia jakie kryje w sobie system grzewczy.  Badanie termowizyjne domu jest szeroko dostępne i osiągalne dla wszystkich.

 

Usługi świadczymy w branży przemysłowej oraz w budownictwie.

Kontakt: energia@ellipsis-group.com.pl

 

Czyt. więcej Usługi/Pomiary termowizyjne

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN