Pomiary zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja zużycia energii w przedsiębiorstwie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zaoszczędzenie środków finansowych w zakładach przemysłowych. Dzięki pomiarom zużycia energii elektrycznej możliwe jest wykrycie energochłonnych elementów urządzeń i maszyn oraz ich udziału w kosztochłonności procesu produkcji. Określenie wskaźników zużycia energii na jednostkę produkcji pozwala na zniwelowanie słabych punktów systemu produkcji, a w konsekwencji na  realne obniżenie kosztów energii zużytej przez przedsiębiorstwo.

Jako eksperci w dziedzinie energetyki proponujemy pomiary zużycia energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych. Oferujemy analizę kosztów zużycia energii elektrycznej, kontrolę rzeczywistego zapotrzebowania na moc oraz monitoring jakości energii elektrycznej w zakładzie.

Kontakt: energia@ellipsis-group.com.pl

 

Czyt. więcej Usługi/Pomiary zużycia energii elektrycznej

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN