Instalacje przemysłowe – rozbudowa i modernizacje

Oferujemy następujące usługi z zakresu instalacji przemysłowych:

 • odzysk ciepła technologicznego z maszyn i urządzeń,
 • odzysk ciepła z instalacji chłodniczych , klimatyzacyjnych i spalinowych,
 • projektowania instalacji i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • dostawy i montaż wymienników ciepła i agregatów chłodniczych,
 • wykonywanie kompleksowych remontów agregatów chłodniczych ze szczególnym uwzględnieniem remontów sprężarek śrubowych i półhermetycznych,
 • uruchamianie instalacji chłodniczych po spaleniu sprężarek chłodniczych,
 • serwisowanie instalacji chłodniczych,
 • okresowe przeglądy agregatów chłodniczych,
 • projektowanie i wykonania instalacji klimatyzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń o niskiej liczbie zanieczyszczeń stałych tzw. Clean Room
 • analizy techniczno–ekonomiczne w zakresie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych,
 • projektowanie i wykonywanie instalacji gazowych w tym montaż promienników gazowych.

 

Nasze analizy i proponowane rozwiązania opieramy na rzetelnej analizie ekonomicznej kosztów inwestycyjnych i operacyjnych.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami naszej oferty zapraszamy do kontaktu:

Bartosz Dobrowolski,

Wiceprezes Zarządu,

tel. 795 407 904,

bartosz.dobrowolski@ellipsisenergy.pl

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN