ISO 50001 – System zarządzania energią

Efektywne zarządzanie energią to najskuteczniejszy sposób obniżenia kosztów finansowych przedsiębiorstwa.

Norma ISO 50001 to międzynarodowy standard powstały na podstawie Europejskiej Normy EN 16001:2009 oraz obowiązującego w Stanach Zjednoczonych systemu zarządzania energią. ISO 50001 wyznacza ścieżkę rozwoju systemu zarządzania energią w zakresie zużycia, konsumpcji oraz wydajności energetycznej firmy.

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest ściśle powiązana z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Norma ISO 50001 powstała w ramach odpowiedzi na globalne problemy środowiskowe.  Stanowi remedium na wciąż rosnące zapotrzebowanie na energię, a również przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z wdrożenia normy PN-EN ISO 50001:

  • Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;
  • Redukcja zużycia energii;
  • Pomniejszenie kosztów prowadzenia działalności w związku z ograniczeniem wydatków na energię;
  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
  • Integracja systemu zarządzania energią z systemami t.j. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS itp.
  • Wzrost konkurencyjności firmy;
  • Kompatybilność z normą EN 16001;
  • Zyskanie reputacji firmy dbającej o środowisko

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN