Kogeneracja

Kogeneracja jest to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w elektrociepłowni lub zakładzie przemysłowym. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa stosowanie kogeneracji staje się korzystne ekonomicznie oraz ekologicznie w porównaniu z odrębnym wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Proces skojarzonego wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej charakteryzuje się wysoką sprawnością.

Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się z wysokimi stratami energetycznymi. Zostaje wykorzystane ok. 40% energii zawartej w paliwie. W przypadku układów kogeneracyjnych można wykorzystać ponad 80% energii pierwotnej. Wszystko dzięki możliwości wykorzystania ciepła zawartego w spalinach. Podczas wytwarzania energii elektrycznej z gazu w silniku tłokowym lub w turbinie gazowej wydychane są spaliny, które to w układzie prostym są wyrzucane do atmosfery. W układzie z silnikiem spalinowym woda chłodzi turbosprężarkę mieszanki paliwowo-powietrznej, blok silnika, miskę olejową. Od spalin odbierane jest najwięcej ilości ciepła. Może ono być wykorzystywane do ogrzewania wody lub do wytworzenia pary technologicznej.

Ellipsis Energy przygotowuje studia wykonalności i projekty techniczne układów kogeneracyjnych. Realizujemy także dostawy, montaż i rozruch układów wraz ze źródłami szczytowymi. Zainteresowanym firmom pomagamy pozyskać dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych na planowane inwestycje.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN