Kogeneracja

Kogeneracja jest to skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w elektrociepłowni lub zakładzie przemysłowym. Świadomość energetyczna przedsiębiorstw oraz rosnące ceny energii sprawiają, że zastosowanie tej technologii staje się coraz bardziej powszechne.

Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa stosowanie kogeneracji staje się korzystne ekonomicznie oraz ekologicznie w porównaniu z odrębnym wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Proces skojarzonego wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz maksymalnym wykorzystaniem energii chemicznej dostarczanego paliwa. Pozwala to dostosować gospodarkę energetyczną firmy do rzeczywistych potrzeb.

Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej wiąże się z wysokimi stratami energetycznymi. Zostaje wykorzystane ok. 40% energii zawartej w paliwie. W przypadku układów kogeneracyjnych można wykorzystać ponad 80% energii pierwotnej. Wszystko dzięki możliwości wykorzystania ciepła zawartego w spalinach. Podczas wytwarzania energii elektrycznej z gazu w silniku tłokowym lub w turbinie gazowej wydychane są spaliny, które to w układzie prostym są wyrzucane do atmosfery. W układzie z silnikiem spalinowym woda chłodzi turbosprężarkę mieszanki paliwowo-powietrznej, blok silnika, miskę olejową. Od spalin odbierane jest najwięcej ciepła. Może ono być wykorzystywane do ogrzewania wody lub do wytworzenia pary technologicznej.

W warunkach przemysłowych i mocach wytwarzania do kilku MWe, najczęściej spotykane agregaty kogeneracyjne to silniki tłokowe, w których jako paliwo wykorzystuje się gaz ziemny lub biogaz. Najbardziej wspierana jest kogeneracja gazowa, która charakteryzuje się większą elastycznością pracy oraz niższą emisyjnością szkodliwych substancji do atmosfery w porównaniu do wykorzystywanych w dużych zawodowych elektrociepłowniach układów kogeneracyjnych opartych na węglu.

Inwestycja w agregaty kogeneracyjne może być w części dotowana z funduszy europejskich, a koszty utrzymania i pracy jednostek wspierane są poprzez mechanizmy systemów wsparcia obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce głównym mechanizmem wspierającym budowę nowych jednostek był system żółtych certyfikatów, który obowiązywać będzie do końca 2018 roku. Obecnie trwają pracę nad zmodyfikowanym systemem wsparcia, który ma zostać wdrożony Ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Projekt ustawy obecnie dyskutowany jest w Komisji Europejskiej.

Rosnące koszty energii oraz gwarancja możliwości jej dostarczenia sprawiają, że agregat kogeneracyjny staje się coraz bardziej opłacalny w wielu przedsiębiorstwach i stanowi podstawę bezpieczeństwa funkcjonowania wielu firm.

Wierzymy, że świadomość energetyczna oraz zrozumienie procesu jest podstawą do podjęcia przemyślanej decyzji. Dlatego Ellipsis Energy przygotowuje studia wykonalności i projekty techniczne układów kogeneracyjnych. Analizujemy koszty inwestycji, koszty eksploatacji oraz koszty utrzymania oraz przeprowadzamy obliczenia uwzględniające wszystkie koszty, z jakimi wiąże się kogeneracja gazowa. Realizujemy także dostawy, montaż i rozruch układów, w skład których wchodzi agregat kogeneracyjny wraz ze źródłami szczytowymi. Zainteresowanym firmom pomagamy pozyskać dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych na planowane inwestycje.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN