Ograniczenie strat ciepła

Elementy o trudnej geometrii, jak np. armatura i zawory instalacji ciepłowniczych, są najczęściej spotykanymi miejscami powstawania strat ciepła. Wielkość strat zależy m.in. od różnicy temperatur pomiędzy czynnikiem a otoczeniem oraz powierzchnią oddawania ciepła.

Oferujemy analizę możliwości ograniczenia strat poprzez wykorzystanie pokrowców izolacyjnych. Zaletą tego rozwiązania jest łatwość montażu i demontażu pokrowca oraz precyzyjne dopasowanie izolacji do zlokalizowanego elementu. Nasi eksperci przeprowadzą bezpłatną wizję lokalną w obiekcie, zidentyfikują elementy wymagające zaizolowania oraz określą możliwą do uzyskania oszczędność energii.

Polecamy artykuł opublikowany w wydaniu nr 2/2018 Magazynu „Polska Chemia”-oficjalnego czasopisma Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dostępną tutaj.

 

Cały egzemplarz magazynu „Polska Chemia” można pobrać tutaj.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN

Polecamy artykuł opublikowany w wydaniu nr 2/2018 Magazynu „Polska Chemia”-oficjalnego czasopisma Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dostępną tutaj.