Pomiary sieci sprężonego powietrza oraz detekcja wycieków

Wykrywanie wycieków z sieci sprężonego powietrza wymaga wiedzy oraz dokładnego sprzętu pomiarowego. Jako firma zajmująca się usługami w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej oferujemy audyt sieci sprężonego powietrza, w trakcie którego ustalamy nieszczelności oraz wycieki sprężonego powietrza. W ramach usługi przeprowadzamy także kalkulacje ponoszonych kosztów w związku z wykrytymi nieszczelnościami.

Sprężone powietrze należy do najdroższych mediów wykorzystywanych w przemyśle. Jest prawie sześciokrotnie droższe od energii elektrycznej zużywanej do jego produkcji. Co więcej ponad 50% wyprodukowanego powietrza może być marnowane w wyniku niewłaściwego ciśnienia, wycieków czy też złego zastosowania.

Straty na sieci sprężonego powietrza generują dodatkowe koszty oraz w znaczący sposób obciążają budżet przedsiębiorstwa. Wykrycie oraz zniwelowanie wycieków pozwala zoptymalizować proces produkcyjny, tym samym przyczynia się do polepszenia sytuacji finansowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Audytorzy Ellipsis Energy opracują dla Państwa plan pomiarów przeprowadzając pomiary we wszystkich lokalizacjach w zakładzie w okresie dla tego najkorzystniejszym z punktu widzenia ruchu zakładu i dokładności pomiarów.

Ponadto oferujemy okresowe pomiary szczelności sieci w całym zakładzie, które pozwolą na utrzymanie sieci w dobrej kondycji.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN