Pomiary termowizyjne oraz diagnostyka termowizyjna

Badanie kamerą termowizyjną w przemyśle umożliwia zlokalizowanie wadliwych elementów sprzętu przemysłowego lub instalacji, pozwalając na dokonanie niezbędnych napraw. Regularne pomiary termowizyjne są w stanie wykluczyć nagłe awarie oraz przestoje maszyn. Wiąże się to w konsekwencji ze znacznymi oszczędnościami dla przedsiębiorstwa.

W gałęziach przemysłu gdzie temperatura decyduje o prawidłowości procesu produkcyjnego, diagnostyka termowizyjna potrafi wykryć nawet niewielkie anomalie temperatury, świadczące o nieprawidłowej pracy urządzeń.

Rozległa wiedza ekspertów, doświadczenie oraz wysoka jakość urządzeń pomiarowych to gwarancja wiarygodnych oraz rzetelnych wyników badania termowizyjnego.

Nasza firma wykonuje usługi audytów termowizyjnych wraz z niezbędnymi pomiarami termowizyjnymi w następujących przypadkach:

  • kontrola stanu technicznego budynków,
  • pomiary instalacji przemysłowych w tym: pieców przemysłowych i rurociągów,
  • pomiary instalacji grzewczych wraz z kotłami grzewczymi,
  • pomiary instalacji chłodniczych,
  • pomiary elementów instalacji elektrycznych w tym: kontrola stacji rozdzielczych.

 

Wykonujemy zarówno same badanie kamerą termowizyjną jak i pełne audyty. Audytorzy Ellipsis Energy opracują dla Państwa plan pomiarów wybierając urządzenia i miejsca w zakładzie najbardziej narażone na przeciążenia i straty.

Badania termowizyjne wykonujemy przy wykorzystaniu wysokiej klasy urządzeń, charakteryzującymi się wysoką rozdzielczością oraz dużym zakresem mierzonych temperatur.

Ponadto oferujemy okresowe badania kamerą termowizyjną określonych lokalizacji w zakładzie celem oceny zużycia i określenia prawidłowej pracy urządzeń.

Cennik badań termowizyjnych zależy od czasu ich trwania, liczby punktów pomiarowych oraz częstotliwości wykonywania.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN