Pomiary zużycia energii elektrycznej oraz płynące z nich oszczędności

Obiekty przemysłowe zużywają ponad 30% globalnej energii, ponosząc przy tym wysokie koszty związane z jej zakupem. Poprawa efektywności zużycia energii jest źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa oraz gwarantem zapewnienia odpowiedniej wydajności maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. Sposobem na uzyskanie informacji na temat bieżącego zużycia energii elektrycznej jest dokonanie pomiarów przy pomocy sieciowych urządzeń analitycznych.

W celu lepszego zarządzania energią w zakładzie przemysłowym oferujemy pomiary zużycia energii elektrycznej, wykorzystując do tego nowoczesne analizatory sieciowe. Badanie gwarantuje wykrycie najbardziej energochłonnych elementów w sieci. W ramach pomiarów przeprowadzamy także:

  • kontrolę parametrów energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę;
  • wskazania urządzeń zakłócających sieć;
  • monitoring jakości energii elektrycznej;
  • rejestrację asymetrii napięcia oraz odchyleń częstotliwości sieciowej;
  • kontrolę rzeczywistego zapotrzebowania na moc;
  • wskazanie współczynnika mocy oraz jego kompensacji.

Optymalizacja zużycia energii to skutek obmyślanego i trafnego rozporządzania mocą elektryczną. By urzeczywistniać cele korygujące wydajność energetyczną nie wystarczy jedynie pomiar mediów energetycznych dla przemysłu, ale potrzeba również nieustającej ich administracji.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN