Świadectwa efektywności energetycznej

Według obowiązujących zasad progowych minimalna wartość z jaką Białe Certyfikaty są ewidencjonowane to 1 toe, minimalna wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej, będących efektem wprowadzenia przedsięwzięć, uprawniających do udziału w przetargu wynosi 10 toe.

Białe Certyfikaty można otrzymać obecnie wyłącznie dla planowanych działań w zakresie oszczędności. Jeśli przedsiębiorstwo planuje ubiegać się o Białe Certyfikaty, musi złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem inwestycji.

Świadectwo efektywności energetycznej zazwyczaj nazywane jest białym certyfikatem. Jest swoistą odmianą mechanizmu stymulującego i wymuszającego działania prooszczędnościowe.

Jeśli w Państwa przedsiębiorstwie niezbędne jest przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej, ponieważ chcą Państwo ubiegać się o Białe Certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Fachowa obsługa i profesjonalne podejście oraz duża wiedza i doświadczenie to cechy, które charakteryzują naszych audytorów. Zapewniamy sprawne przeprowadzenie audytu oraz określenie parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięć prowadzących do oszczędności energii w Państwa przedsiębiorstwie.  (czyt. więcej:)

Świadectwa efektywności energetycznej nie należy mylić ze świadectwem energetycznym budynku (lub inaczej „świadectwem energetycznym”).

Świadectwo energetyczne budynku to formalne zaświadczenie, opisujące zapotrzebowanie na energię potrzebną do zaspokojenia potrzeby związanych z eksploatacją obiektu. Zasadniczymi atrybutami, opisywanymi w świadectwie energetycznym, są zapotrzebowanie na nieodnawialną moc elektryczną pierwotną EP, a także moc elektryczną końcową EK.

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN