Termomodernizacja

Termomodernizacja na wstępie wymaga poniesienia znacznych kosztów. Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:

  • ulepszenie, w efekcie którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego zmniejszone zostają straty energii pierwotnej w sieciach ciepłowniczych oraz w lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, co rezultacie prowadzi do zmniejszenia kosztów przy doprowadzeniu ciepła do budynku,
  • całkowitą lub częściową zmianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.

Kto może otrzymać pomoc na cele termomodernizacyjne

Wiele z przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie może zostać przeprowadzonych bez dodatkowej pomocy, w związku z czym wprowadzono specjalne premie termomodernizacyjne. Pomoc finansową na cele termomodernizacyjne mogą otrzymać:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, niezależnie od formy ich własności, z wyłączeniem budynków jednostek użytkowych,
  • budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, na przykład bursa, internat, dom opieki, dom studencki, dom dziecka, dom bezdomnych, klasztor,
  • budynki użyteczności publicznej, wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące ich własność,
  • lokalne źródła ciepła lub węzły cieplne, lokalne sieci ciepłownicze.

Wsparcie na działania termomodernizacyjne można otrzymać także na całkowitą lub częściową zamianę źródeł pozyskiwania energii na źródła niekonwencjonalne, na przykład na kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę itp.

Jeśli planują Państwo przeprowadzenie termomodernizacji budynku i chcą Państwo ubiegać się o premię termomodernizacyjną lub dofinansowanie unijne, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Posiadamy doświadczenie niezbędne do tego, aby sprawnie pozyskać środki, dlatego możemy zagwarantować naszym klientom nie tylko pełen profesjonalizm, ale też wyjątkową skuteczność. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i zaproponujemy najbardziej korzystne dla Państwa rozwiązania.

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – wyślij zapytanie ofertowe na adres mailowy: energia@ellipsisenergy.pl lub skonsultuj się telefoniczne pod numerem +48 795 407 904

Ellipsis Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561698, o kapitale zakładowym: 50 000,00 zł, posiadająca numer NIP 7010488739, REGON 361710213

NEWSLETTER

BLOG

KONTAKT

LINKEDIN