Dotacje i dofinansowania

Gdy koncepcja inwestycji jest już przygotowana, pozyskano oferty handlowe i przeprowadzono analizę opłacalności, aby przyspieszyć decyzyjność przedsiębiorstw i zachęcić je do wcześniejszej realizacji inwestycji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej pomagamy pozyskać zewnętrzne środki finansowe. W wielu przypadkach pozyskanie dofinansowania jest kamieniem milowym w decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Posiadamy kompetencje i pomagamy Klientom również w tym zakresie.

Dla wszystkich Klientów oferujemy przygotowanie audytów efektywności energetycznej. Te audyty, w przeciwieństwie do audytu energetycznego przedsiębiorstwa, skupiają się wyłącznie na analizie i ocenie konkretnego działania przyczyniającego się do oszczędności energii. Bardzo często audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym i kluczowym załącznikiem do wniosku o otrzymanie dofinansowania, zarówno ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (m.in. Regionalne Programy Operacyjne i NFOŚiGW) jak również z systemu Białych Certyfikatów.

Przeważającą większość naszych Klientów stanowią duże przedsiębiorstwa, które mają mocno ograniczony dostęp do pozyskiwania funduszy ze środków krajowych lub europejskich. Dlatego alternatywnym i najczęściej wykorzystywanym źródłem wsparcia wśród Klientów jest System Białych Certyfikatów. Dla naszych Klientów przygotowujemy zarówno kompletne wnioski, jak również na mocy pełnomocnictwa lub upoważnienia reprezentujemy ich przed Urzędem Regulacji Energetyki, który rozpatruje i przyznaje świadectwa efektywności energetycznej (tzw. Białe Certyfikaty).

W dotychczasowej historii firmy przeprowadziliśmy przed Urzędem Regulacji Energetyki blisko 600 postępowań, w których pozyskaliśmy dla Klientów środki o wartości prawie 200 mln złotych.

Przygotowujemy również kompletne wnioski wraz ze studiami wykonalności dla konkursów organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doradzaliśmy i pozyskiwaliśmy środki dla Klientów na inwestycje związane m.in. z termomodernizacją budynków, wymianą oświetlenia miejskiego oraz budową instalacji kogeneracji. Pozyskaliśmy w ten sposób dla Klientów blisko 20 mln złotych.

Zaufali nam