Inwestycje w efektywność energetyczną

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nie przynosi oszczędności – te zapewnia wyłącznie wdrożenie wynikających z niego rekomendacji. Dlatego wraz ze spełnieniem obowiązku ustawowego warto wykorzystać doświadczenie audytorów w celu określenia optymalnej drogi do poprawy efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa określa możliwości i dostępne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną. Aby ocenić ich zasadność badamy wskaźniki efektywności ekonomicznej poszczególnych działań.. Czas zwrotu jest ważnym parametrem, który często przeważa o podjęciu decyzji inwestycyjnej, ale w celu porównania szeregu rekomendowanych działań, potrzeba bardziej złożonej analizy.

Analizując potencjalne inwestycje bierzemy pod uwagę dostępne metody ich finansowania. Na etapie analizy określamy czy dany projekt kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania przewidzianego ustawą o efektywności energetycznej. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w pozyskiwaniu Białych Certyfikatów potrafimy skutecznie obniżać czasy zwrotu z inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Wyniki i rekomendacje audytu są grupowane na zasadne, możliwe do wdrożenia lub nieopłacalne w obecnych warunkach. Dopiero informacje na tym poziomie stanowią podstawę do dalszych analiz i dyskusji o możliwości wdrożenia poszczególnych rekomendacji w życie.

Podstawowy podział możliwości to inwestycje proste, których realizacja jest możliwa wprost na podstawie zaleceń w audycie i można je przeprowadzić w kilka miesięcy po zakończeniu audytu oraz inwestycje strategiczne, które w raporcie z audytu omawiamy szczegółowo, ale ich przygotowanie i przeprowadzenie wymaga przeprowadzenia pełnego procesu inwestycyjnego (np.: budowa układu kogeneracyjnego).

Wśród rekomendowanych rozwiązań znajdują się działania, które wdrażać można praktycznie od zaraz. Często te inwestycje mogą być wydzielone jako mniejsze, osobne i niezależne działania, prowadzone równolegle z większymi zmianami (np.: termomodernizacja, modernizacja oświetlenia, izolacje termiczne, odzyski ciepła, wymiany silników i napędów itp.). Dlatego oferujemy naszym Klientom usługi związane z doradztwem, przygotowaniem inwestycji oraz znalezieniem precyzyjnego rozwiązania oraz ofert handlowych umożliwiających sprawną realizację modernizacji.

Część inwestycji, które związane są z większymi zmianami oraz ingerencją w strukturę konkretnego zakładu lub przedsiębiorstwa wymagają przeprowadzenia dokładnych studiów wykonalności oraz projektów branżowych. Do takich projektów można zaliczyć m.in. przebudowę systemu grzewczego, budowę własnych źródeł energii (odnawialnych lub kogeneracyjnych) lub budowę instalacji odzysków energii.

Aby ujednolicić proces komunikacji oraz precyzyjnie określić założenia niezbędne do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ellipsis Energy opracowuje koncepcje techniczne, plany przeprowadzenia inwestycji oraz studia wykonalności rozwiązań proponowanych w audycie, które przedsiębiorstwa planują wdrażać. Pozwala to na przygotowanie odpowiednich zapytań ofertowych oraz otrzymanie porównywalnych ofert od firm zajmujących się realizacją inwestycji. Nasze autorskie modele pracy np.: układów CHP pozwalają na dokładniejsze porównanie otrzymanych ofert. Dzięki temu przedsiębiorstwa oszczędzają czas (potrzebny np. na omawianie i ustalanie warunków i założeń do przygotowania projektów, skracają termin realizacji) oraz koszty inwestycji (jasno sprecyzowane warunki zapewniają realizację wyłącznie niezbędnych i kluczowych elementów).

Pełnimy usługi kompleksowego doradztwa związanego z przygotowaniem inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu znamy rynek oraz nawiązaliśmy relacje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i wdrożeniowymi, które gotowe są do realizacji szerokiego zakresu inwestycji.

Zaufali nam