Kogeneracja i źródła energii

Rynek energii w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się dużą niepewnością. Wynika ona zarówno ze zmienności cen na rynkach paliw, co jest naturalne i uwarunkowane globalnie, ale także ze zmian regulacyjnych zarówno na poziomie europejskim – zaostrzanie szeroko rozumianej polityki klimatycznej i dekarbonizacyjnej, jak i polskim – zmiany w ustawach o odnawialnych źródłach energii, wprowadzeniu rynku mocy, czy, okresowo, ustawie o cenach energii. Przemysł, szczególnie ten energochłonny, jest wrażliwy na zmiany cen energii. Zmiany o kilkadziesiąt procent rocznie, wpływają na koszty przedsiębiorstwa często w rzędzie wielkości odpowiadającemu rentowności biznesu, co spędza sen z powiek zarządzającym. Dlatego przedsiębiorcy rozważają inwestycje we własne źródła energii widząc w nich szansę na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie konkurencyjności.

Wśród najczęściej rozważanych w przemyśle inwestycji znajduje się kogeneracja (wytwarzanie w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła), trigeneracja (wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu) oraz instalacje fotowoltaiczne.

Pomagamy przedsiębiorstwom ustalić, czy decyzja o realizacji takiej inwestycji jest atrakcyjna i może przyczynić się do ograniczenia kosztów ponoszonych na zakup energii.

Pomagamy na każdym etapie inwestycji, m.in. w następujących obszarach:

 • doborze odpowiedniej mocy źródła energii,
 • doborze optymalnej technologii,
 • określeniu opłacalności inwestycji,
 • określeniu możliwości skorzystania z systemów wsparcia,
 • określeniu wymogów związanych z realizacją inwestycji,
 • przygotowaniu planu przebiegu inwestycji,
 • przeprowadzeniu postępowania związanego z wyborem ofert,
 • przygotowaniu dokumentacji konkursowej/pozyskaniem dofinansowania z środków zewnętrznych,
 • pomocy w ustaleniu sposobu realizacji i finansowania inwestycji,
 • doradztwa w trakcie przeprowadzania inwestycji,
 • pomocy w rozliczeniu.

Pierwsze koncepcje wraz ze wstępnym doborem jednostek kogeneracyjnych i instalacji fotowoltaicznych wykonamy Państwu już w trakcie przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zaufali nam