Pomiary diagnostyczne

Zużycie energii powinno być nie tylko efektywne, ale również bezpieczne. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa pracy instalacji (awarie i przestoje mogą spowodować znaczące straty finansowe), ale przede wszystkim bezpieczeństwa pracowników (unikając ryzyka wypadku). Równie istotne są kwestie związane z ochroną środowiska.

W naszej ofercie znajduje się szereg badań pomiarowych dedykowanych dla utrzymania ruchu w zakładach, w tym m.in.:

 • pomiary termowizyjne instalacji grzewczych, chłodniczych i elektrycznych,
 • ultradźwiękowe pomiary przepływu sprężonego powietrza,
 • ultradźwiękowa diagnostyka stanu urządzeń elektrycznych,
 • ultradźwiękowa diagnostyka łożysk oraz odwadniaczy,
 • pomiary elektroenergetyczne,
 • pomiary luksometryczne,
 • ultradźwiękowe, bezinwazyjne pomiary przepływu gazów,
 • pomiary składu i parametrów gazów w emitorach.

Coraz częstszym wymogiem stawianym przedsiębiorstwom przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych instalacji elektrycznych. Badanie pozwala na określenie stanu instalacji (w szczególności złącz elektrycznych) i wykrycie elementów o podwyższonej temperaturze świadczącej o wyeksploatowaniu lub niewłaściwym połączeniu elementów, co może być np. przyczyną pożaru. Dlatego raport z takich pomiarów jest dowodem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a dobry stan instalacji może obniżyć wysokość składki.

Bardzo często przedsiębiorstwa mierzą się z problemem braku wystarczających informacji o energochłonności maszyn, instalacji lub procesów. Bez tego niemożliwe jest określenie ich stanu oraz poziomu wyeksploatowania. Wpływa to zarówno na wyższe niż niezbędne zużycie energii, jak również stanowi ryzyko związane z uszkodzeniem lub awarią. Dlatego korzystając z bazy sprzętu pomiarowego oferujemy Klientom szereg badań diagnostycznych i pomiarowych pomagających ustalić stan urządzeń oraz ich zużycie energii.

Utrzymanie ruchu w zakładzie może być jednak monitorowane na bieżąco i oparte na wiarygodnych metodach pomiarowych. Jednym z badań wykorzystywanych w przemyśle są pomiary ultradźwiękowe, które pomagają w sprawdzeniu m.in.:

 • sieci sprężonego powietrza wraz ze wskazaniem źródeł oraz wielkości wycieków,
 • stanu łożysk tocznych,
 • drożności zaworów instalacji parowych i wodnych,
 • stanu technicznego pomp pod kątem wczesnych stadiów kawitacji,
 • stanu technicznego odwadniaczy parowych,
 • instalacji elektrycznych pod kątem wyładowań ulotowych, koronowych i łuków elektrycznych.

Pomiary z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych będących na naszym wyposażeniu są szybko zyskującą popularność metodą diagnostyczną. Spowodowane jest to bezpieczeństwem stosowania oraz bezinwazyjnością. Badania takie pomagają zidentyfikować czynniki wpływające na gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa (straty czynników roboczych oraz nośników energii), a także niezawodność maszyn wpływające na ciągłość produkcji oraz bezpieczeństwo pracowników. Techniki ultradźwiękowe są bardzo dobrym uzupełnieniem innych metod diagnostycznych, takich jak wibroakustyka lub termowizja. Oferujemy przeprowadzenie takich usług przez wykwalifikowany i doświadczony zespół inżynierski.

Do prawidłowej kontroli i zarządzania energią niezbędne są wiarygodne i reprezentatywne informacje dotyczące aktualnego lub historycznego zużycia energii. Dlatego na podstawie doświadczenia oraz analizy konkretnego przypadku i potrzeb pomagamy Klientom w stworzeniu planu mierzenia oraz określamy punkty instalacji wymagające stałego monitorowania. Na podstawie tych prac możliwe jest określenie specyfikacji oraz kosztów urządzeń pomiarowych, które skutecznie pomagają w zarządzaniu energią.

Pomiary diagnostyczne są podstawą każdego przeprowadzanego przez nas audytu energetycznego przedsiębiorstwa przemysłowego. Realizując audyt razem z naszą firmą zyskują Państwo gwarancję szerokiej diagnostyki Państwa zakładów.

Zaufali nam