System Zarządzania Energią

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa, znając już zużycie energii i przyczyny jego powstawania, kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiednich ram i procedur związanych z zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie Systemu Zarządzania Energią np. opartego o standard ISO 50001 lub z nim zgodnego. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zapewnić odpowiednie podejście do efektywności energetycznej na wszystkich poziomach ich funkcjonowania- od zakupów mniej energochłonnych urządzeń, po wykształtowanie odpowiednich procedur rozruchu i organizacji pracy. Usystematyzowanie tych działań przyczyni się do ograniczenia nakładów ponoszonych na energię oraz odpowiednio szybszego i skuteczniejszego identyfikowania występujących problemów.
Wdrożenie i późniejsze utrzymanie Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 50001 jest wymagające. Wymaga zaangażowania ze strony organizacji oraz stworzenia lub aktualizacji niektórych procedur, prowadzenia dokumentacji systemowej, wykonywania regularnych audytów wewnętrznych oraz reakcji na powstające problemy. Niesie ze sobą jednak mnóstwo korzyści:

  • Możliwość ograniczenia części nakładów związanych z zakupem mediów energetycznych.
  • Pozwala na zorganizowanie i odpowiedni nadzór nad przeprowadzaniem procesów w przedsiębiorstwie.
  • Pozwala na zwolnienie z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
  • Zwiększa szansę na pozyskanie dofinansowań w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Zobowiązuje przedsiębiorstwo do bieżącej analizy wymagań prawnych oraz nowych możliwości.
  • Motywuje pracowników do podejmowania własnych inicjatyw związanych z ograniczeniem zużycia energii.
  • Prowadzi do racjonalnego zużycia mediów, a co za tym idzie zmniejszenia oddziaływania organizacji na środowisko.
  • Pozwala na precyzyjniejsze wyznaczanie celów inwestycyjnych.

Efektem dobrze działającego systemu zarządzania energią jest odpowiednio skonstruowana polityka zakupowa, która prowadzi do uzyskiwania oszczędności w długiej perspektywie. https://wysokienapiecie.pl/33041-jak-madrze-oszczedzac-na-zakupach-w-firmie/

Jednym z elementów Systemu Zarządzania Energią powinien być określenie wskaźników efektywności energetycznej, które nie jest możliwe bez odpowiedniego opomiarowania kluczowych odbiorów energii.

Jako niezależni specjaliści zajmujący się efektywnością energetyczną w przemyśle pomagamy zarówno przygotować, jak i utrzymywać w przedsiębiorstwach system zarządzania energią. Doradzamy na każdym kroku budowy systemu- od ustalenia kluczowych mediów i budowy układu pomiarowego, zaproponowania sposobu wyznaczania wskaźników wyniku energetycznego do odpowiedniego rozliczania i sprawdzania funkcjonowania systemu oraz przygotowywania sprawozdań i przeglądów.

Jednym z narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w utrzymywaniu systemu zarządzania energią i odnajdywaniu rozwiązań jest wykorzystanie nowoczesnych technologii łączących ideę przemysłu 4.0 oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma METRON-EVA® Energy Virtual Assistant.

METRON to francuska firma specjalizująca się w rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i wydajności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w przedsiębiorstwach. METRON oferuje nowe podejście do strategii zarządzania energią, oferując platformę do zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie zgodną z ideą przemysłu 4.0

Platforma METRON-EVA® Energy Virtual Assistant, łączy technologię opartą na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym połączoną wraz z wieloletnim doświadczeniem branżowym za pośrednictwem stale rosnącej bazy wiedzy. Dzięki implementacji rozwiązania możliwe jest stworzenie wirtualnej kopii fabryki, a następnie zdiagnozowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Priorytetem jest wykrycie najlepszych działań optymalizacyjnych, które nie generują dodatkowych kosztów inwestycyjnych W efekcie system pozwala precyzyjnie zidentyfikować działania, które przyniosą oszczędności energii i w ten sposób przyczynią się do redukcji kosztów związanych z jej zakupem.

METRON został założony w 2013 roku w Paryżu i obecnie liczy ponad 140 współpracowników na całym świecie. Rozwiązanie firmy METRON zostało uznane za przełomowe w skali światowej przez kluczowych graczy w sektorze energii, firma zdobyła m.in miejsce w rankingu „Cleantech 100” 2020 (San Francisco), w rankingu „Top 10 start-upów” 2020 według LinkedIn (Francja) i nagrodzony przez Bloomberg NEF (Nowy Jork) w 2019 roku. Rozwiązanie METRON-EVA® dla przemysłu zostało również wyróżnione certyfikatem „Solar Impulse Efficient Solution”.

Od 2020 firma Ellipsis Energy Sp. z o.o. jest partnerem handlowym firmy METRON i oficjalnym dystrybutorem platformy METRON-EVA® na terenie Polski.

Zaufali nam