Białe Certyfikaty

System wsparcia efektywności energetycznej (tzw. System Białych Certyfikatów) ma na celu przyspieszenie i wspieranie realizacji inwestycji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. Wprowadzenie systemu ma przyspieszenie inwestycji i osiągnięcie celów ograniczenia zużycia energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej.

W systemie mogą brać wszyscy odbiorcy końcowi (niezależnie od formy prowadzenia działalności) realizujący przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach lub instalacjach na terenie kraju. Wnioskodawcą może być podmiot realizujący inwestycję lub podmiot upoważniony, na który wydane zostanie świadectwo efektywności energetycznej.

Wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej składa się do centrali Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. O świadectwa efektywności energetycznej mogą ubiegać się przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą istniejących instalacji i urządzeń.

Nie wszystkie inwestycje przyczyniające się do przyszłych oszczędności energii mogą ubiegać się o wsparcie. Wynikać to może ze zbyt małych oszczędności energii lub łączenia różnych form dofinansowania inwestycji.

Kluczowym załącznikiem do wniosku jest audyt efektywności energetycznej, który opisuje czego dotyczy inwestycja oraz jakie zapewni średnioroczne oszczędności energii. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wolumenu oszczędności energii, a nie kosztów inwestycji.

Poza audytem dokumentacja wnioskowa zawiera również m.in. oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej (oświadczenia woli), planowany harmonogram oraz informację o sposobie finansowania inwestycji.

W wielu przypadkach, gdy znany jest konkretny zakres inwestycji która miałaby ubiegać się o wsparcie uproszczony proces wygląda następująco:

Szersza analiza koncepcji i projektów proefektywnościowych oraz odpowiednie kroki w procedurze ubiegania się o Białe Certyfikaty odbywają się w następującym cyklu:

 1. Wytypowanie planowanych inwestycji.
 2. Analiza oszczędności energii uzyskiwanych poprzez ich realizację.
 3. Wykonanie audytów efektywności energetycznej.
 4. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
 5. Złożenie wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki.
 6. Wybór wykonawcy, rozpoczęcie i realizacja inwestycji.
 7. Poinformowanie Prezesa URE o zakończeniu inwestycji.
 8. Decyzja URE o przyznaniu świadectw efektywności energetycznej.
 9. Przekazanie przez URE informacji o ilości wydanych świadectw efektywności energetycznej na Towarową Giełdę Energii na wskazany Rejestr Świadectw Pochodzenia (nadanie świadectwom wartości jako prawa majątkowe).
 10. Sprzedaż świadectw (praw majątkowych) na Towarowej Giełdzie Energii.

Pomagamy w kompleksowym pozyskiwaniu Białych Certyfikatów, stanowiąc wsparcie dla Klientów na każdym etapie: od identyfikacji działań poprawiających efektywność energetyczną do sprzedaży praw majątkowych. Zakres i formę obsługi dobieramy elastycznie do potrzeb Klienta- od przygotowania samych audytów efektywności energetycznej po występowanie jako podmiot upoważniony i reprezentację Klienta przed URE na każdym etapie postępowania.

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami opiniujemy wszystkie przeprowadzane inwestycje. Gwarantujemy dokonanie oceny w maksymalnie 96 godzin od zgłoszenia. Dzięki takiemu podejściu uszczelniamy rozproszone często po przedsiębiorstwie inwestycje pozwalając na maksymalne wykorzystanie systemu Białych Certyfikatów w finansowaniu inwestycji proefektywnościowych. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że dopiero kompleksowa analiza zagadnienia jakim jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa pozwala na maksymalizację zysków poprzez pozyskanie wparcia (Białe Certyfikaty) na inwestycje, które często są rozproszone w przedsiębiorstwie.

Stałą opiekę nad realizacją przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej uzyskują Państwo u nas od momentu zakończenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Formularz kontaktowy


  Zaufali nam