System wsparcia efektywności energetycznej (tzw. System Białych Certyfikatów) ma na celu przyspieszenie i wspieranie realizacji inwestycji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej. O świadectwa efektywności energetycznej mogą ubiegać się przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą istniejących instalacji i urządzeń. Aby móc ubiegać się o wsparcie w tym systemie, należy przygotować wniosek wraz z audytem efektywności energetycznej dotyczącym planowanej do realizacji inwestycji i następnie złożyć go w URE przed jej formalnym rozpoczęciem (np. podpisaniem umowy z Wykonawcą lub złożeniem zamówienia na dostawę sprzętu).

Procedura ubiegania się o Białe Certyfikaty:

  1. Wytypowanie planowanych inwestycji.
  2. Analiza oszczędności energii uzyskiwanych poprzez ich realizację.
  3. Wykonanie audytów efektywności energetycznej.
  4. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.
  5. Złożenie wniosku w Urzędzie Regulacji Energetyki.
  6. Wybór wykonawcy, rozpoczęcie i realizacja inwestycji.
  7. Poinformowanie Prezesa URE o zakończeniu inwestycji.
  8. Decyzja URE o przyznaniu świadectw efektywności energetycznej.
  9. Przekazanie przez URE informacji o ilości wydanych świadectw efektywności energetycznej na Towarową Giełdę Energii na wskazany Rejestr Świadectw Pochodzenia (nadanie świadectwom wartości jako prawa majątkowe).
  10. Sprzedaż świadectw (praw majątkowych) na Towarowej Giełdzie Energii.

Pomagamy w kompleksowym pozyskiwaniu Białych Certyfikatów, stanowiąc wsparcie dla Klientów na każdym etapie: od identyfikacji działań poprawiających efektywność energetyczną do sprzedaży praw majątkowych.

W ramach stałej współpracy z naszymi Klientami opiniujemy wszystkie przeprowadzane inwestycje. Gwarantujemy dokonanie oceny w maksymalnie 96 godzin od zgłoszenia. Dzięki takiemu holistycznemu podejściu uszczelniamy rozproszone często po przedsiębiorstwie inwestycje pozwalając na maksymalne wykorzystanie systemu Białych Certyfikatów w finansowaniu inwestycji proefektywnościowych. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że dopiero kompleksowa analiza zagadnienia jakim jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa pozwala na maksymalizację zysków poprzez pozyskanie wparcia (Białe Certyfikaty) na inwestycje, które często są rozproszone w przedsiębiorstwie

Stałą opiekę nad realizacją przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej uzyskują Państwo u nas od momentu zakończenia pierwszego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.


Formularz kontaktowy


Zaufali nam