Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Korzyści z wdrożenia ISO 50001

Wdrożenie i późniejsze utrzymanie Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 50001 nie jest proste. Wymaga zaangażowania środków finansowych, ludzi, stworzenia lub aktualizacji niektórych procedur, prowadzenia dokumentacji systemowej, wykonywania regularnych audytów wewnętrznych oraz reakcji na powstające problemy.

Rola systemu zarządzania energią w organizacji

Rozwój kultury zarządzania organizacją zatacza coraz szersze kręgi. Po zarządzaniu jakością, środowiskiem, informacją i bezpieczeństwem pracy zarządzanie energią jest najczęściej wdrażanym systemem. Nic dziwnego, energia stanowi istotny czynnik kosztowy przedsiębiorstw oraz poprzez jej zużycie i wykorzystanie organizacja istotnie wpływa na swoje bliskie i dalekie otoczenie. Dlatego warto mierzyć i oceniać poziom tego wpływu, w czym pomaga wdrożenie systemu.

Czym jest efektywność energetyczna?

O efektywności energetycznej słyszał niemal każdy. Nie wszyscy jednak rozumieją co tak naprawdę znaczy powyższe pojęcie. Jak należy w takim razie interpretować to hasło?

Okresowe badania i przeglądy stanu urządzeń

Badania okresowe to jeden z czynników pozwalający na utrzymanie ciągów i instalacji technologicznych w odpowiednim stanie technicznym. Wykorzystanie różnych technik pomiarowych i diagnostycznych zwiększa możliwy zakres badań, co pozwala na dokładniejsze określanie stanu poszczególnych urządzeń, miejsc występowania strat oraz zagrożeń awarii.

Co ma badać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Intencja obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest prosta i oczywista. Przedsiębiorstwa mają przeanalizować sposoby zużywania energii żeby określić, w których obszarach robią to nieefektywnie lub gdzie tracona jest energia, którą można zagospodarować. Badając dostępne technologie i rozwiązania określają możliwe do uzyskania oszczędności energii oraz określają koszty związane z ich zastosowaniem. Aby zapewnić rzetelność wyników oraz „świeże spojrzenie”, audyt przeprowadzają zazwyczaj podmioty niezależne posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Pomiary termowizyjne

Wydzielanie się ciepła na elementach urządzeń może być sygnałem alarmującym ich niewłaściwą pracę, zużycie bądź uszkodzenie objawiające się poprzez wzrost temperatury. Obszary o podwyższonej temperaturze można zidentyfikować przy pomocy metody zwanej termografią. Metoda ta polega na detekcji emisji fal podczerwonych o długościach fal spoza zakresu widzialnego, emitowanych z obszarów o wyższej temperaturze. Zjawisko to nazywane jest promieniowaniem cieplnym i jego główną zaletą w zastosowaniach techniki pomiarowej jest brak konieczności istnienia ośrodka wymiany ciepła. Fakt ten pozwala na identyfikację tego procesu w sposób bezkontaktowy. 

Detekcje ultradźwiękowe w przemyśle

Wykorzystanie technologii ultradźwiękowych jest stosunkowo nowym sposobem określania stanu technicznego urządzeń oraz diagnozowania pod kątem potencjalnych awarii oraz strat rozpowszechnionym w krajach zachodnich i zyskującym coraz większą popularność także w Polsce. Badania polegają na rejestracji ultradźwięków o częstotliwości charakterystycznej dla danych procesów zachodzących w urządzeniach technologicznych przy pomocy detektorów ultradźwiękowych oraz ich dalszej analizie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.