FENG 2021–2027: Kredyt ekologiczny

FENG 2021–2027: Kredyt ekologiczny

Data dodania: 06.02.2023 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk, Natalia Klauza

W obecnej perspektywie finansowej, programy Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój zostaną zastąpione programem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. W programie przewidziano cztery priorytety, dzięki którym będzie możliwe zwiększenie poziomu innowacyjności w gospodarce:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców
 • Środowisko przyjazne innowacjom
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Pomoc techniczna

W ramach II i III priorytetu przygotowano wsparcie w formie dotacji, instrumentów kapitałowych czy gwarancyjnych oraz mieszanych, które łączą finansowanie zwrotne ze środków prywatnych i finansowanie dotacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do finansowania mieszanego w ramach III priorytetu będzie można zaliczyć m.in. kredyt ekologiczny wypłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021–2027.

Kredyt ekologiczny będzie wsparciem przedsiębiorstw w procesie zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację infrastruktury, inwestycję w nowe lub ulepszone procesy i produkty, czy też instalacje odnawialnych źródeł energii, które to przyczynią się do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie. Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć m.in. koszty:

 • środków trwałych,
 • zakupu, montażu i rozruchu instalacji OZE,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Pomoc publiczna w tym przypadku będzie wypłacana w formie premii ekologicznej. Premia ta będzie polegała na refundacji części zadłużenia kapitałowego kredytu ekologicznego zaciągniętego w komercyjnym banku, przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta na realizację ekologicznych inwestycji. Wysokość wsparcia wyniesie maksymalnie 70% wartości kredytu i będzie zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. Przez brak wymogu wniesienia wkładu własnego dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu.

W tegorocznym konkursie będą mogły startować zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps) w dwóch rundach:

 • 6 czerwca 2023 r. – 17 sierpnia 2023 r. alokacja środków 333 mln zł,
 • 22 sierpnia 2023 r. – 21 listopada 2023 r. alokacja środków 333 mln zł.

Small mid-cap i mid-cap jest to nowy typ kwalifikacji przedsiębiorstw, które nie należą do MŚP, ale powinny kwalifikować się do pomocy publicznej dla sektora MŚP. Zgodnie z obecnymi regulacjami small mid-cap to „mała spółka o średniej kapitalizacji”, natomiast mid-cap to „spółka o średniej kapitalizacji”.

Warunki klasyfikacji opisywanych podmiotów przedstawiono poniżej:

 • small mid-cap czyli „mała spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR,
 • mid-cap, czyli „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP ani małą spółką o średniej kapitalizacji oraz zatrudniająca nie więcej niż 3 000 pracowników.

Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie będzie audyt efektywności energetycznej, w którym audytor wskaże możliwe do przeprowadzenia inwestycje zmniejszające zużycie energii pierwotnej w przedsiębiorstwie. Taki audyt będzie podstawą do przeprowadzenia inwestycji energooszczędnych, jak i do uzyskania dofinansowania w konkursie.

Więcej informacji zostanie podane wraz z ogłoszeniem treści pierwszego naboru, które to planowo ma się odbyć 17 maja 2023 r. na stronie operatora – BGK. Jako Ellipsis Energy przeprowadziliśmy kilkaset audytów efektywności energetycznej u naszych Klientów oraz doradzaliśmy przy inwestycjach, które pozwoliły ograniczyć zużycie energii o ponad 1 TWh/rok. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej dla planowanej przez Państwa inwestycji.

Baza wiedzy

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

FENG 2021–2027: Kredyt ekologiczny

W obecnej perspektywie finansowej, programy Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój zostaną zastąpione programem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. W programie przewidziano IV priorytety, dzięki którym będzie możliwe zwiększenie poziomu innowacyjności w gospodarce.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.