FENG 2021–2027: Kredyt ekologiczny

FENG 2021–2027: Kredyt ekologiczny

Data dodania: 06.02.2023 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk, Natalia Klauza

W obecnej perspektywie finansowej, programy Innowacyjna Gospodarka i Inteligentny Rozwój zostaną zastąpione programem Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027. W programie przewidziano cztery priorytety, dzięki którym będzie możliwe zwiększenie poziomu innowacyjności w gospodarce:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców
 • Środowisko przyjazne innowacjom
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Pomoc techniczna

W ramach II i III priorytetu przygotowano wsparcie w formie dotacji, instrumentów kapitałowych czy gwarancyjnych oraz mieszanych, które łączą finansowanie zwrotne ze środków prywatnych i finansowanie dotacyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do finansowania mieszanego w ramach III priorytetu będzie można zaliczyć m.in. kredyt ekologiczny wypłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021–2027.

Kredyt ekologiczny będzie wsparciem przedsiębiorstw w procesie zwiększania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez modernizację infrastruktury, inwestycję w nowe lub ulepszone procesy i produkty, czy też instalacje odnawialnych źródeł energii, które to przyczynią się do zwiększenia energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie. Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć m.in. koszty:

 • środków trwałych,
 • zakupu, montażu i rozruchu instalacji OZE,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • wartości niematerialnych i prawnych.

Pomoc publiczna w tym przypadku będzie wypłacana w formie premii ekologicznej. Premia ta będzie polegała na refundacji części zadłużenia kapitałowego kredytu ekologicznego zaciągniętego w komercyjnym banku, przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta na realizację ekologicznych inwestycji. Wysokość wsparcia wyniesie maksymalnie 70% wartości kredytu i będzie zależna od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji. Przez brak wymogu wniesienia wkładu własnego dopuszczalne będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu.

W tegorocznym konkursie będą mogły startować zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa (small mid-caps oraz mid-caps) w dwóch rundach:

 • 6 czerwca 2023 r. – 17 sierpnia 2023 r. alokacja środków 333 mln zł,
 • 22 sierpnia 2023 r. – 21 listopada 2023 r. alokacja środków 333 mln zł.

Small mid-cap i mid-cap jest to nowy typ kwalifikacji przedsiębiorstw, które nie należą do MŚP, ale powinny kwalifikować się do pomocy publicznej dla sektora MŚP. Zgodnie z obecnymi regulacjami small mid-cap to „mała spółka o średniej kapitalizacji”, natomiast mid-cap to „spółka o średniej kapitalizacji”.

Warunki klasyfikacji opisywanych podmiotów przedstawiono poniżej:

 • small mid-cap czyli „mała spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR,
 • mid-cap, czyli „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP ani małą spółką o średniej kapitalizacji oraz zatrudniająca nie więcej niż 3 000 pracowników.

Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie będzie audyt energetyczny, w którym audytor wskaże możliwe do przeprowadzenia inwestycje zmniejszające zużycie energii pierwotnej w przedsiębiorstwie. Taki audyt będzie podstawą do przeprowadzenia inwestycji energooszczędnych, jak i do uzyskania dofinansowania w konkursie.

Więcej informacji zostanie podane wraz z ogłoszeniem treści pierwszego naboru, które to planowo ma się odbyć 17 maja 2023 r. na stronie operatora – BGK. Jako Ellipsis Energy przeprowadziliśmy kilkaset audytów efektywności energetycznej u naszych Klientów oraz doradzaliśmy przy inwestycjach, które pozwoliły ograniczyć zużycie energii o ponad 1 TWh/rok. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów dotyczących złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i przeprowadzenia audytu energetycznego dla planowanej przez Państwa inwestycji.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.