Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Data dodania: 28.03.2023 r. | ellipsisenergy.pl

Daniel Owczarczyk, Natalia Klauza

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps (więcej na ten nowej kwalifikacji przedsiębiorstw mogą Państwo przeczytać w jednym z naszych poprzednich artykułów). Program ułatwi przeprowadzenie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje związane:

  • ze zwiększeniem efektywności energetycznej (poprzez modernizację infrastruktury, w tym również inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy) lub
  • ze zmianą źródeł energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów (SZOP) programu FENG, jednym ze wskaźników rezultatu celu RSO2.1 jest oszczędność energii pierwotnej na poziomie 30%. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie ma być audyt energetyczny przedsięwzięcia. W dokumencie tym audytor wskaże najefektywniejsze finansowo i technicznie działania, które ma podjąć inwestor w celu np. zaoszczędzenia energii zużywanej w przedsiębiorstwie. Efektem audytu ma być przede wszystkim wskazanie szacowanej średniorocznej oszczędności energii finalnej i pierwotnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia proponowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Spodziewamy się, że operator programu będzie wymagał uzyskania minimalnej oszczędności energii pierwotnej na poziomie 30%.

Dodatkowo, ze względu na charakter dofinansowania, należy spodziewać się konieczności dołączenia do wniosku o dofinansowanie warunkowej umowy pożyczki lub promesy kredytu wydanych przez bank komercyjny znajdujący się na liście podmiotów współpracujących z BGK. Listę można znaleźć tutaj.

Jak możemy pomóc?

Mają już Państwo pomysł na realizację inwestycji, ale nie wiedzą Państwo czy kwalifikuje się ona do dofinansowania lub/i czy będzie osiągnięta wymagana oszczędność energii pierwotnej? Możemy:

  • pomóc w ocenie kwalifikowalności inwestycji,
  • przegotować dla Państwa audyt energetyczny przedsięwzięcia/przedsięwzięć, który (jeżeli potwierdzi oszczędność energii pierwotnej na poziomie 30%) będzie mógł być załącznikiem do wniosku o dofinansowanie,
  • złożyć w Państwa imieniu wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją i zapewnić wsparcie w trakcie całego procesu oceny.

Ogłoszenie naboru odbędzie 17 maja 2023 r., natomiast wnioski będzie można składać od 6 czerwca 2023 r. do 17 sierpnia 2023 r. Przygotowanie audytu energetycznego odpowiednio wcześniej pozwoli na sprawne skompletowanie dokumentacji wnioskowej i jej złożenie.

Jeżeli natomiast dopiero szukają Państwo pomysłów na inwestycje, które moglibyście przeprowadzić to możemy opracować dla Państwa:

  • analizę wariantową realizacji inwestycji wraz z obliczeniem oszczędności energii pierwotnej,
  • audyty energetyczne dla wybranych do dofinansowania przedsięwzięć,
  • dokumentację wnioskową w celu pozyskania dofinansowania.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów przeprowadzenia audytu energetycznego oraz złożenia wniosku o dofinansowanie. Formularz kontaktowy znajduje się tutaj.

Baza wiedzy

Audyt energetyczny pod kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Już 17 maja 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi warunki naboru dotyczącego kredytu ekologicznego, w którym beneficjentami mogą zostać zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa: small mid-caps oraz mid-caps.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – zasada 10H

14 marca 2023 r. projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przechodząc całą ścieżkę legislacyjną w obu izbach parlamentarnych, został finalnie podpisany przez Prezydenta RP.

logotypy grupa Enervigo

Informacja o powstaniu grupy Enervigo

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Zarząd Spółki Ellipsis Energy podjął strategiczną decyzję o powiązaniu kapitałowym z firmą Enervigo sp. z o.o. Wielomiesięczne obustronne rozmowy wykazały, że będzie to krok, który wzmocni naszą pozycję rynkową w skorelowaniu uzupełniających się kompetencji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.