Badania szczelności sieci sprężonego powietrza

Data dodania: 16.08.2022 r.

Sprężone powietrze odgrywa dużą rolę w procesach technologicznych. Wykorzystywane jest ono głównie na potrzeby sterowania pneumatycznego, zasilania maszyn i narzędzi bądź bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Jest to szczególnie drogi czynnik roboczy ze względu na dużą ilość energii elektrycznej koniecznej do jego wytworzenia (tylko około 6–10% mocy elektrycznej napędu sprężarki jest przekazywanej do sprężonego powietrza). Szacuje się, że w przeciętnym zakładzie produkcyjnym koszt wytworzenia wymaganej ilości czynnika może dochodzić nawet do 30% całkowitych kosztów za energię elektryczną. W związku z istnieniem często bardzo rozległych sieci bardzo często pojawiają się nieszczelności najczęściej na elementach taki jak zawory, reduktory ciśnienia, trójniki, złączki, kolanka, itp. powodując straty czynnika do otoczenia. Ze względu na mnogość i częstość powstawania usterek nie jest możliwym zaizolować sieć w 100%, dlatego dopuszczalną przyjmowaną granicą wydatku wycieków sprężonego powietrza jest około 10% całości zużycia. Najczęściej jednak jest to wartość dużo wyższa, czasem stanowiąca ponad połowę sumarycznego zużycia. Stwarza to duży potencjał do uzyskania znaczących oszczędności, także ze względu na to, że duża część usterek jest łatwo wykrywalna i stosunkowo prosa do usunięcia. Ważnym zatem jest, aby regularnie je diagnozować i usuwać. Często jest to bardzo trudne, ze względu na hałas panujący w halach produkcyjnych oraz ze względu na fakt, iż większość wycieków objawia się poprzez ultradźwięki. W związku z tym technologia detekcji ultradźwiękowej jest jedną z najlepszych i dokładniejszych metod pomiarowych. Detektory rejestrują źródła oraz natężenia fal akustycznych powstających podczas wycieków, co pozwala na określenie wydatku traconego powietrza, precyzyjne oznaczenie jego źródła nawet z większych odległości oraz oszacowanie kosztu usunięcia nieszczelności i oszczędności wynikających z tego tytułu.

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.