Badania szczelności sieci sprężonego powietrza

Badania szczelności sieci sprężonego powietrza

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Sprężone powietrze odgrywa dużą rolę w procesach technologicznych. Wykorzystywane jest ono głównie na potrzeby sterowania pneumatycznego, zasilania maszyn i narzędzi bądź bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Jest to szczególnie drogi czynnik roboczy ze względu na dużą ilość energii elektrycznej koniecznej do jego wytworzenia (tylko około 6–10% mocy elektrycznej napędu sprężarki jest przekazywanej do sprężonego powietrza). Szacuje się, że w przeciętnym zakładzie produkcyjnym koszt wytworzenia wymaganej ilości czynnika może dochodzić nawet do 30% całkowitych kosztów za energię elektryczną. W związku z istnieniem często bardzo rozległych sieci bardzo często pojawiają się nieszczelności najczęściej na elementach taki jak zawory, reduktory ciśnienia, trójniki, złączki, kolanka, itp. powodując straty czynnika do otoczenia. Ze względu na mnogość i częstość powstawania usterek nie jest możliwym zaizolować sieć w 100%, dlatego dopuszczalną przyjmowaną granicą wydatku wycieków sprężonego powietrza jest około 10% całości zużycia. Najczęściej jednak jest to wartość dużo wyższa, czasem stanowiąca ponad połowę sumarycznego zużycia. Stwarza to duży potencjał do uzyskania znaczących oszczędności, także ze względu na to, że duża część usterek jest łatwo wykrywalna i stosunkowo prosa do usunięcia. Ważnym zatem jest, aby regularnie je diagnozować i usuwać. Często jest to bardzo trudne, ze względu na hałas panujący w halach produkcyjnych oraz ze względu na fakt, iż większość wycieków objawia się poprzez ultradźwięki. W związku z tym technologia detekcji ultradźwiękowej jest jedną z najlepszych i dokładniejszych metod pomiarowych. Detektory rejestrują źródła oraz natężenia fal akustycznych powstających podczas wycieków, co pozwala na określenie wydatku traconego powietrza, precyzyjne oznaczenie jego źródła nawet z większych odległości oraz oszacowanie kosztu usunięcia nieszczelności i oszczędności wynikających z tego tytułu.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.