Badania szczelności sieci sprężonego powietrza

Sprężone powietrze odgrywa dużą rolę w procesach technologicznych. Wykorzystywane jest ono głównie na potrzeby sterowania pneumatycznego, zasilania maszyn i narzędzi bądź bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Jest to szczególnie drogi czynnik roboczy ze względu na dużą ilość energii elektrycznej koniecznej do jego wytworzenia (tylko około 6–10% mocy elektrycznej napędu sprężarki jest przekazywanej do sprężonego powietrza). Szacuje się, że w przeciętnym zakładzie produkcyjnym koszt wytworzenia wymaganej ilości czynnika może dochodzić nawet do 30% całkowitych kosztów za energię elektryczną. W związku z istnieniem często bardzo rozległych sieci bardzo często pojawiają się nieszczelności najczęściej na elementach taki jak zawory, reduktory ciśnienia, trójniki, złączki, kolanka, itp. powodując straty czynnika do otoczenia. Ze względu na mnogość i częstość powstawania usterek nie jest możliwym zaizolować sieć w 100%, dlatego dopuszczalną przyjmowaną granicą wydatku wycieków sprężonego powietrza jest około 10% całości zużycia. Najczęściej jednak jest to wartość dużo wyższa, czasem stanowiąca ponad połowę sumarycznego zużycia. Stwarza to duży potencjał do uzyskania znaczących oszczędności, także ze względu na to, że duża część usterek jest łatwo wykrywalna i stosunkowo prosa do usunięcia. Ważnym zatem jest, aby regularnie je diagnozować i usuwać. Często jest to bardzo trudne, ze względu na hałas panujący w halach produkcyjnych oraz ze względu na fakt, iż większość wycieków objawia się poprzez ultradźwięki. W związku z tym technologia detekcji ultradźwiękowej jest jedną z najlepszych i dokładniejszych metod pomiarowych. Detektory rejestrują źródła oraz natężenia fal akustycznych powstających podczas wycieków, co pozwala na określenie wydatku traconego powietrza, precyzyjne oznaczenie jego źródła nawet z większych odległości oraz oszacowanie kosztu usunięcia nieszczelności i oszczędności wynikających z tego tytułu.

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.