Czym jest efektywność energetyczna?

O efektywności energetycznej słyszał niemal każdy. Nie wszyscy jednak rozumieją co tak naprawdę znaczy powyższe pojęcie. Jak należy w takim razie interpretować to hasło? 

Definicja efektywności energetycznej pojawia się w Ustawie o efektywności energetycznej. Efektywnością energetyczną określa się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania określonego efektu. Tak sformułowana definicja nie jest jasna i czytelna dla każdego. 

Efektywność energetyczną najłatwiej zrozumieć jako energię, której nie musimy zużywać. W ten sposób jako poprawę efektywności energetycznej rozumie się zarówno działania: 

  • przyczyniające się do wymiany lub modernizacji urządzeń na energooszczędne (czyli takie, które do spełnienia tej samej funkcji potrzebują mniejszych nakładów energii), 
  • pozwalające wyeliminować straty energii oraz zbędne elementy wpływające na niepotrzebne zużywanie energii, 
  • pozwalające wykorzystać tzw. odpadową, niezagospodarowaną do tej pory energię. 

Samą poprawę efektywności energetycznej można wykazać poprzez różnicę w zużyciu energii przed oraz po wykonaniu działania lub poprzez stosunek efektu osiągniętego dzięki temu działaniu do zużycia energii na dany cel przed jego wprowadzeniem. 

Podsumowując, „efektywna energia” to energia, której nie musimy zużywać. Dlatego też w prosty sposób poprawa efektywności energetycznej kojarzona jest z oszczędnościami finansowymi uzyskanymi poprzez zmniejszenie zużycia energii. 

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.