Czym jest efektywność energetyczna?

Data dodania: 16.08.2022 r.

O efektywności energetycznej słyszał niemal każdy. Nie wszyscy jednak rozumieją co tak naprawdę znaczy powyższe pojęcie. Jak należy w takim razie interpretować to hasło? 

Definicja efektywności energetycznej pojawia się w Ustawie o efektywności energetycznej. Efektywnością energetyczną określa się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania określonego efektu. Tak sformułowana definicja nie jest jasna i czytelna dla każdego. 

Efektywność energetyczną najłatwiej zrozumieć jako energię, której nie musimy zużywać. W ten sposób jako poprawę efektywności energetycznej rozumie się zarówno działania: 

  • przyczyniające się do wymiany lub modernizacji urządzeń na energooszczędne (czyli takie, które do spełnienia tej samej funkcji potrzebują mniejszych nakładów energii), 
  • pozwalające wyeliminować straty energii oraz zbędne elementy wpływające na niepotrzebne zużywanie energii, 
  • pozwalające wykorzystać tzw. odpadową, niezagospodarowaną do tej pory energię. 

Samą poprawę efektywności energetycznej można wykazać poprzez różnicę w zużyciu energii przed oraz po wykonaniu działania lub poprzez stosunek efektu osiągniętego dzięki temu działaniu do zużycia energii na dany cel przed jego wprowadzeniem. 

Podsumowując, „efektywna energia” to energia, której nie musimy zużywać. Dlatego też w prosty sposób poprawa efektywności energetycznej kojarzona jest z oszczędnościami finansowymi uzyskanymi poprzez zmniejszenie zużycia energii. 

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.