Czym jest efektywność energetyczna?

Czym jest efektywność energetyczna?

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

O efektywności energetycznej słyszał niemal każdy. Nie wszyscy jednak rozumieją co tak naprawdę znaczy powyższe pojęcie. Jak należy w takim razie interpretować to hasło? 

Definicja efektywności energetycznej pojawia się w Ustawie o efektywności energetycznej. Efektywnością energetyczną określa się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania określonego efektu. Tak sformułowana definicja nie jest jasna i czytelna dla każdego. 

Efektywność energetyczną najłatwiej zrozumieć jako energię, której nie musimy zużywać. W ten sposób jako poprawę efektywności energetycznej rozumie się zarówno działania: 

  • przyczyniające się do wymiany lub modernizacji urządzeń na energooszczędne (czyli takie, które do spełnienia tej samej funkcji potrzebują mniejszych nakładów energii), 
  • pozwalające wyeliminować straty energii oraz zbędne elementy wpływające na niepotrzebne zużywanie energii, 
  • pozwalające wykorzystać tzw. odpadową, niezagospodarowaną do tej pory energię. 

Samą poprawę efektywności energetycznej można wykazać poprzez różnicę w zużyciu energii przed oraz po wykonaniu działania lub poprzez stosunek efektu osiągniętego dzięki temu działaniu do zużycia energii na dany cel przed jego wprowadzeniem. 

Podsumowując, „efektywna energia” to energia, której nie musimy zużywać. Dlatego też w prosty sposób poprawa efektywności energetycznej kojarzona jest z oszczędnościami finansowymi uzyskanymi poprzez zmniejszenie zużycia energii. 

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.