Detekcje ultradźwiękowe w przemyśle

Wykorzystanie technologii ultradźwiękowych jest stosunkowo nowym sposobem określania stanu technicznego urządzeń oraz diagnozowania pod kątem potencjalnych awarii oraz strat rozpowszechnionym w krajach zachodnich i zyskującym coraz większą popularność także w Polsce. Badania polegają na rejestracji ultradźwięków o częstotliwości charakterystycznej dla danych procesów zachodzących w urządzeniach technologicznych przy pomocy detektorów ultradźwiękowych oraz ich dalszej analizie. 

Dźwięk jest falą mechaniczną, która w odróżnieniu od fal podczerwonych wymaga istnienia ośrodka sprężystego, w którym jest przenoszona. Parametry charakteryzujące fale dźwiękowe to częstotliwość bądź długość fali, natężenie (amplituda) oraz prędkość rozchodzenia w danym ośrodku. Ludzki słuch jest w stanie rejestrować dźwięki w paśmie częstotliwości od kilkudziesięciu do maksymalnie 20 kHz. Fale akustyczne o częstotliwościach wyższych niż wspomniana wartość graniczna nazwane są ultradźwiękami i mogą być rejestrowane przez detektory. Działanie takiego urządzenia polega na wychwyceniu fal oraz przy pomocy przetworników piezoelektrycznych i układu elektronicznego, przetworzenie go na przebiegi czasowe, częstotliwościowe oraz poprzez układ słuchawkowy na dźwięki z zakresu słyszalnego. Detekcja ultradźwięków pozwala na bezinwazyjne i bezpieczne pomiary bez konieczności zatrzymywania urządzeń bądź linii produkcyjnych. Badania ultradźwiękowe dzielimy na dwie podstawowe grupy – detekcje ultradźwięków strukturalnych i powietrznych. 

Ultradźwięki strukturalne to fale akustyczne poprzeczne rozchodzące się w ośrodkach stałych. Techniki pomiarowe pozwalają na określanie stanu urządzeń mechanicznych i komponentów instalacji, które obejmują: 

  • pomiary stanu technicznego łożysk – ważnym zagadnieniem z punktu widzenia działania tej grupy urządzeń jest poprawność smarowania. Niedosmarowanie łożyska może prowadzić do nadmiernego i przyspieszonego zużycia bieżni bądź ze względu na generowanie dużych ilości ciepła zmianę jego charakterystyki pracy, natomiast zbyt duże przesmarowanie może grozić wyciekiem oleju i jest szczególnie groźne w przypadku łożysk współpracującymi z napędami elektrycznymi; 
  • możliwość wykrycia wczesnego stadium kawitacji pomp wirowych; 
  • badanie drożności zaworów instalacji ciśnieniowych; 
  • badanie stanu technicznego odwadniaczy parowych. 
  • Ultradźwięki powietrzne to fale akustyczne podłużne rozchodzące się w powietrzu. Detekcja tego rodzaju ultradźwięków pozwala na określanie: 
  • źródła i wielkości wycieków próżni; 
  • szczelności przegród i zbiorników ciśnieniowych; 
  • stanu przenośników taśmowych; 
  • wyładowań występujących w elementach instalacji elektroenergetycznych, takich jak wyładowania koronowe, ulot bądź łuk elektryczny stanowiących objaw ich uszkodzenia bądź zużycia. 

Osobną grupę stanowią badania szczelności instalacji sprężonego powietrza. 

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.