Detekcje ultradźwiękowe w przemyśle

Data dodania: 16.08.2022 r.

Wykorzystanie technologii ultradźwiękowych jest stosunkowo nowym sposobem określania stanu technicznego urządzeń oraz diagnozowania pod kątem potencjalnych awarii oraz strat rozpowszechnionym w krajach zachodnich i zyskującym coraz większą popularność także w Polsce. Badania polegają na rejestracji ultradźwięków o częstotliwości charakterystycznej dla danych procesów zachodzących w urządzeniach technologicznych przy pomocy detektorów ultradźwiękowych oraz ich dalszej analizie. 

Dźwięk jest falą mechaniczną, która w odróżnieniu od fal podczerwonych wymaga istnienia ośrodka sprężystego, w którym jest przenoszona. Parametry charakteryzujące fale dźwiękowe to częstotliwość bądź długość fali, natężenie (amplituda) oraz prędkość rozchodzenia w danym ośrodku. Ludzki słuch jest w stanie rejestrować dźwięki w paśmie częstotliwości od kilkudziesięciu do maksymalnie 20 kHz. Fale akustyczne o częstotliwościach wyższych niż wspomniana wartość graniczna nazwane są ultradźwiękami i mogą być rejestrowane przez detektory. Działanie takiego urządzenia polega na wychwyceniu fal oraz przy pomocy przetworników piezoelektrycznych i układu elektronicznego, przetworzenie go na przebiegi czasowe, częstotliwościowe oraz poprzez układ słuchawkowy na dźwięki z zakresu słyszalnego. Detekcja ultradźwięków pozwala na bezinwazyjne i bezpieczne pomiary bez konieczności zatrzymywania urządzeń bądź linii produkcyjnych. Badania ultradźwiękowe dzielimy na dwie podstawowe grupy – detekcje ultradźwięków strukturalnych i powietrznych. 

Ultradźwięki strukturalne to fale akustyczne poprzeczne rozchodzące się w ośrodkach stałych. Techniki pomiarowe pozwalają na określanie stanu urządzeń mechanicznych i komponentów instalacji, które obejmują: 

  • pomiary stanu technicznego łożysk – ważnym zagadnieniem z punktu widzenia działania tej grupy urządzeń jest poprawność smarowania. Niedosmarowanie łożyska może prowadzić do nadmiernego i przyspieszonego zużycia bieżni bądź ze względu na generowanie dużych ilości ciepła zmianę jego charakterystyki pracy, natomiast zbyt duże przesmarowanie może grozić wyciekiem oleju i jest szczególnie groźne w przypadku łożysk współpracującymi z napędami elektrycznymi; 
  • możliwość wykrycia wczesnego stadium kawitacji pomp wirowych; 
  • badanie drożności zaworów instalacji ciśnieniowych; 
  • badanie stanu technicznego odwadniaczy parowych. 
  • Ultradźwięki powietrzne to fale akustyczne podłużne rozchodzące się w powietrzu. Detekcja tego rodzaju ultradźwięków pozwala na określanie: 
  • źródła i wielkości wycieków próżni; 
  • szczelności przegród i zbiorników ciśnieniowych; 
  • stanu przenośników taśmowych; 
  • wyładowań występujących w elementach instalacji elektroenergetycznych, takich jak wyładowania koronowe, ulot bądź łuk elektryczny stanowiących objaw ich uszkodzenia bądź zużycia. 

Osobną grupę stanowią badania szczelności instalacji sprężonego powietrza. 

Baza wiedzy

Województwa z najwyższymi poziomami dofinansowania – pomoc regionalna na nowe inwestycje

Wysokie koszty nośników energii, brak stabilności na rynku i wzrost kosztów związanych z zakupem urządzeń skłoniły wielu przedsiębiorców do przeformułowania sposobu finansowania nowych inwestycji w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, zmiany paliwa stosowanego do produkcji energii.

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa? Jak i dlaczego należy go liczyć?

Emisja gazów cieplarnianych stanowi jeden z kluczowych problemów z jakim przyszło nam się mierzyć. O konsekwencjach efektu cieplarnianego coraz mocniej przekonuje się cały świat, obserwując przybierające na sile i częstotliwości anomalie pogodowe. Coraz bardziej świadome społeczeństwo nie przechodzi jednak obojętnie obok pogłębiającego się problemu. Dowodem tego są zmiany w międzynarodowej polityce, które nakładają jeszcze bardziej drastyczne regulacje dotyczące wpływu działalności człowieka na stan środowiska.

Projekt zmiany ustawy OZE – stanowisko MKiŚ do uwag z uzgodnień międzyresortowych

Oczekiwany od prawie dwóch lat projekt zmiany ustawy o OZE (numer w wykazie: UC99) doczekał się stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska do uwag z uzgodnień międzyresortowych. Projekt implementuje przepisy zawarte w dyrektywie RED II, m.in. regulację przyłączenia instalacji OZE do sieci ciepłowniczej i zakup ciepła z takiej instalacji, rozszerzenie katalogu gwarancji pochodzenia czy też wprowadzenie przepisów regulujących umowy typu PPA.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.