Detekcje ultradźwiękowe w przemyśle

Detekcje ultradźwiękowe w przemyśle

Data dodania: 16.08.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Wykorzystanie technologii ultradźwiękowych jest stosunkowo nowym sposobem określania stanu technicznego urządzeń oraz diagnozowania pod kątem potencjalnych awarii oraz strat rozpowszechnionym w krajach zachodnich i zyskującym coraz większą popularność także w Polsce. Badania polegają na rejestracji ultradźwięków o częstotliwości charakterystycznej dla danych procesów zachodzących w urządzeniach technologicznych przy pomocy detektorów ultradźwiękowych oraz ich dalszej analizie. 

Dźwięk jest falą mechaniczną, która w odróżnieniu od fal podczerwonych wymaga istnienia ośrodka sprężystego, w którym jest przenoszona. Parametry charakteryzujące fale dźwiękowe to częstotliwość bądź długość fali, natężenie (amplituda) oraz prędkość rozchodzenia w danym ośrodku. Ludzki słuch jest w stanie rejestrować dźwięki w paśmie częstotliwości od kilkudziesięciu do maksymalnie 20 kHz. Fale akustyczne o częstotliwościach wyższych niż wspomniana wartość graniczna nazwane są ultradźwiękami i mogą być rejestrowane przez detektory. Działanie takiego urządzenia polega na wychwyceniu fal oraz przy pomocy przetworników piezoelektrycznych i układu elektronicznego, przetworzenie go na przebiegi czasowe, częstotliwościowe oraz poprzez układ słuchawkowy na dźwięki z zakresu słyszalnego. Detekcja ultradźwięków pozwala na bezinwazyjne i bezpieczne pomiary bez konieczności zatrzymywania urządzeń bądź linii produkcyjnych. Badania ultradźwiękowe dzielimy na dwie podstawowe grupy – detekcje ultradźwięków strukturalnych i powietrznych. 

Ultradźwięki strukturalne to fale akustyczne poprzeczne rozchodzące się w ośrodkach stałych. Techniki pomiarowe pozwalają na określanie stanu urządzeń mechanicznych i komponentów instalacji, które obejmują: 

  • pomiary stanu technicznego łożysk – ważnym zagadnieniem z punktu widzenia działania tej grupy urządzeń jest poprawność smarowania. Niedosmarowanie łożyska może prowadzić do nadmiernego i przyspieszonego zużycia bieżni bądź ze względu na generowanie dużych ilości ciepła zmianę jego charakterystyki pracy, natomiast zbyt duże przesmarowanie może grozić wyciekiem oleju i jest szczególnie groźne w przypadku łożysk współpracującymi z napędami elektrycznymi; 
  • możliwość wykrycia wczesnego stadium kawitacji pomp wirowych; 
  • badanie drożności zaworów instalacji ciśnieniowych; 
  • badanie stanu technicznego odwadniaczy parowych. 
  • Ultradźwięki powietrzne to fale akustyczne podłużne rozchodzące się w powietrzu. Detekcja tego rodzaju ultradźwięków pozwala na określanie: 
  • źródła i wielkości wycieków próżni; 
  • szczelności przegród i zbiorników ciśnieniowych; 
  • stanu przenośników taśmowych; 
  • wyładowań występujących w elementach instalacji elektroenergetycznych, takich jak wyładowania koronowe, ulot bądź łuk elektryczny stanowiących objaw ich uszkodzenia bądź zużycia. 

Osobną grupę stanowią badania szczelności instalacji sprężonego powietrza. 

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.