Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Data dodania: 13.09.2022 r. | ellipsisenergy.pl

Patrycja Suder, Natalia Klauza

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Atrakcyjną i stosunkowo niewymagającą pod względem formalnym inwestycją jest inwestycja w instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to właśnie 50 kWp jest graniczną wartością mocy dla mikroinstalacji. Na budowę takiej elektrowni słonecznej decydują się zwłaszcza przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność rozproszoną, np. placówki handlu detalicznego.

Firmy posiadające własną mikroinstalację, zarówno tę na dachu budynku, jak i na gruncie, dzięki energii generowanej ze Słońca obniżają swoje rachunki. Jednocześnie, nie przekraczając granicznych 50 kWp, nie muszą martwić się o dodatkowe formalności, gdyż dla takich instalacji nie ma konieczności uzyskania np. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, pozwolenia na budowę, czy też koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

  • Proces rozpoczyna się od dobrania najkorzystniejszego rozwiązania, które sprosta oczekiwaniom klienta. Każdorazowo warto również sprawdzić, czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii.
  • W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku konieczne może okazać się opracowanie ekspertyzy/orzeczenia technicznego w celu sprawdzenia wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane przez posadowienie na budynku instalacji PV.
  • Posiadając komplet informacji na temat lokalizacji, warunków technicznych oraz finansowania można przystąpić do części projektowej. W celu osiągnięcia najlepszych efektów inwestycji i zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji istotny jest wybór doświadczonego projektanta. Projektując mikroinstalację o mocy powyżej 6,5 kW konieczne jest uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Przechodzimy do realizacji przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności konieczny jest wybór Wykonawcy, który w odpowiedni sposób zrealizuje inwestycję. Wykonawca ten mógł również zostać wybrany już wcześniej, jeżeli Inwestor zdecydował się na realizowanie inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Instalatorzy firmy wykonawczej zajmą się montażem instalacji PV zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniej opracowanym i zaakceptowanym projekcie. Mając do czynienia z mikroinstalacją o mocy powyżej 6,5 kWp o ukończeniu budowy oraz zamiarze przystąpienia do jej użytkowania informowane są organy państwowej straży pożarnej (PSP).
  • Gotowa instalacja zostaje przyłączona do sieci dystrybucyjnej po uprzedniej wymianie przez OSD licznika na dwukierunkowy.

Od tej pory inwestor może czerpać korzyści z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej. Należy do nich przede wszystkim oszczędność kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zwiększenie udziału wykorzystania OZE w działalności Spółki oznacza też poprawę jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku inwestycji w mikroinstalację PV niemal wszystko sprowadza się do ustalenia sposobu finansowania oraz wybrania odpowiedniej firmy wykonawczej, która odpowiedzialna będzie za terminową i fachową realizację przedsięwzięcia.

Jako doświadczeni specjaliści oferujemy swoją pomoc na każdym etapie inwestycji. Kompleksowo zadbamy o realizację przedsięwzięcia i wesprzemy Państwa podczas wdrażania poszczególnych etapów. Sprawdzimy jakie są możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia oraz przygotujemy kompletną dokumentację konkursową. Udzielimy merytorycznego wsparcia przy przygotowywaniu zapytań ofertowych, ich publikacji oraz (w razie konieczności) obsługi bazy konkurencyjności. Podpowiemy na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze firmy wykonawczej. Ponadto, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zadbamy o stały kontakt z Wykonawcą oraz przygotujemy drafty aneksów umów. Możemy również zająć się przygotowywaniem sprawozdań z postępów prac oraz harmonogramów płatności i rozliczeń, pilnując ich kompletności i poprawności.

Baza wiedzy

Pierwszy miesiąc obowiązywania CBAM

Od 1 października 2023 roku na terenie UE obowiązuje nowy system mający na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. ucieczki emisji dwutlenku węgla. Zjawisko to polega na przeniesieniu produkcji i zakupów towarów wysokoemisyjnych poza teren wspólnoty w celu uniknięcia dostosowywania się do norm emisji gazów cieplarnianych oraz kupowania uprawnień do emisji.

Zielone światło dla linii bezpośrednich w polskiej energetyce – przyjęcie rządowego projektu UC74

Już wkrótce przedsiębiorcy zyskają możliwość bezpośredniego połączenia się z wytwórcami energii elektrycznej za pośrednictwem dedykowanych linii bezpośrednich. W ostatnim tygodniu parlament zakończył prace nad nowelizacją Prawa Energetycznego, która wprowadza przepisy sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) (nr z wykazu: 3237). Nowe regulacje stanowią istotny krok w kierunku otwarcia bezpośredniej komunikacji między przedsiębiorcami a producentami energii, co prawdopodobnie wpłynie na ułatwienie procesów handlowych i stymulację gospodarczą w sektorze energetycznym.

obszar pokryty panelami fotowoltaicznymi

Plan ogólny gminy: nowe narzędzie planistyczne w projekcie ustawy o MPZP

Po trzecim czytaniu w Sejmie, rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przekazany 1 czerwca 2023 roku do Senatu (druk 3097). Nowelizacja przewiduje zmiany w 50 ustawach i zawiera 15 nowych definicji, co ma istotne znaczenie dla procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja przepisów wprowadza szczególne zmiany w zakresie projektów OZE.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.