Korzyści z wdrożenia ISO 50001

Wdrożenie i późniejsze utrzymanie Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 50001 nie jest proste. Wymaga zaangażowania środków finansowych, ludzi, stworzenia lub aktualizacji niektórych procedur, prowadzenia dokumentacji systemowej, wykonywania regularnych audytów wewnętrznych oraz reakcji na powstające problemy. 

Jednak, gdyby ISO 50001 wiązało się jedynie z dodatkową pracą administracyjną i kontrolną, System poza ogólnymi zasadami nie byłby praktykowany w przedsiębiorstwach. Przemyślane i przygotowane wdrożenie ISO 50001 niesie ze sobą wiele korzyści, które widoczne mogą być zarówno w krótko, jak i przede wszystkim długookresowej perspektywie. 

Jakie korzyści niesie za sobą w takim razie ISO 50001? 

1. Motywacja do monitorowania zużycia energii 

W konkurencyjnym środowisku, a także przy obecnej sytuacji rynkowej, koszty związane z produkcją mają kolosalne znaczenie w kontekście rentowności funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Często koszty związane ze zużyciem poszczególnych mediów nie są rozliczane tak skrupulatnie jak pozostałe koszty. Obecnie w bardzo wielu firmach rozliczenia dotyczące wyznaczenia tzw. miejsc powstawania kosztów (MPK) przeprowadzane są w sposób bardzo uproszczony, a często oparte są na szacunkach lub proporcjach odnoszonych do wartości mocno nieaktualnych. 

Skuteczny SZE powinien opierać się o możliwie jak największą liczbę punktów pomiarowych, na podstawie których przedsiębiorstwo jest w stanie monitorować zużycie energii na potrzeby konkretnych procesów. Liczba punktów pomiarowych definiować może również liczbę możliwych do wyznaczenia wskaźników wyniku energetycznego. Analiza danych dotyczących zużycia energii przez poszczególne maszyny lub procesy może pozwolić wykryć nieprawidłowości w ich działaniu, obsłudze lub początki występowania awarii. 

2. Świadomość energetyczna pracowników 

Prawidłowo działający SZE wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania pracowników. Odpowiednie przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę energochłonnych maszyn i procesów może pomóc wykryć nieprawidłowości w obsłudze sprzętu, wyeliminować niepotrzebne wykorzystanie energii, a także zwiększyć skuteczność wykrywania miejsc powstawania strat. Pozwoli to również na usystematyzowanie pracy poszczególnych członków personelu, np. służb utrzymania ruchu oraz działów odpowiadających za kwestie energetyczne w zakładzie. 

Świadomość pracowników można podnosić poprzez dedykowane szkolenia, tworzenie instrukcji prawidłowego korzystania z urządzeń, opracowanie procedur prawidłowego uruchamiania oraz wyłączania instalacji, stworzenie zasad monitoringu ich prawidłowej pracy. 

3. Ograniczenie marnotrawienia energii poprzez premiowanie pracowników 

Ważnym punktem pozwalającym na poprawę świadomości i zwiększenie zaangażowania pracowników są programy promowania najbardziej aktywnych pracowników, polegające np. na organizacji konkursów, w których pracownicy odpowiedzialni za obsługę lub utrzymanie pracy urządzeń mogą przedstawiać swoje pomysły na poprawę efektywności energetycznej. Tego rodzaju zachęty mają na celu zarówno docenienie pracowników, jak i zwiększenie ich zaangażowania w racjonalizację wykorzystania energii poprzez dzielenie się z nimi oszczędnościami wygenerowanymi dzięki ich pomysłom. 

4. Identyfikacja kluczowych i najbardziej energochłonnych procesów 

Lista możliwości poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach jest długa, ale największe efekty dawać będą działania dedykowane obszarom o największym zużyciu energii. Stałe monitorowanie zużycia energii w przedsiębiorstwie pozwala na określenie najbardziej energochłonnych procesów oraz nadanie im najwyższego priorytetu. Skupienie się na poszukiwaniu oszczędności w obszarach największego zużycia energii przynosi największe korzyści i pozwala zdefiniować problemy wymagające bardziej szczegółowej analizy i optymalizacji. Dzięki temu łatwiej jest sprecyzować kierunki poszukiwań nowych technologii oraz rozwiązań mogących pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii lub kosztochłonności danego procesu. 

5. Precyzyjne wyznaczenie celów inwestycyjnych 

Znając obszary znaczącego zużycia, po określeniu występujących problemów oraz możliwości ich poprawy lub wyeliminowania, przedsiębiorstwo świadome jest tego w jakich obszarach należy przeprowadzić inwestycje. Określenie potrzeb skutkuje przygotowaniem precyzyjnych lub dedykowanych rozwiązań, określeniu potrzebnych nakładów, czasu zwrotu inwestycji. Dodatkowo, znając rozwiązania można szukać drogi dofinansowania inwestycji (np. w postaci Białych Certyfikatów bądź dotacji przyznawanych z Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub pozostałych programów organizowanych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW).

Baza wiedzy

Instalacje PV powyżej 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Dynamiczny rozwój energetyki słonecznej w Polsce związany jest z rosnącymi kosztami zakupu energii, a więc i coraz wyższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstw. Znaczący wpływ na wzrost zainteresowania instalacjami opartymi na energii odnawialnej ma również fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw zobligowanych jest do monitorowania oraz raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych, które powstają w związku z prowadzoną przez nie działalnością.

Instalacje PV do 50 kW – jak wygląda przebieg inwestycji?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania oparte na energii odnawialnej, na które coraz częściej decydują się Polacy. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) poszukują sposobów na niezależność energetyczną oraz oszczędność kosztów. W dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego inwestorzy decydują się na bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione przedsięwzięcia.

Środki w kolejnej perspektywie finansowej UE przeznaczone na transformację energetyczną

Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpisują się w otaczający nas świat, a globalny rynek stale rozwija się w kierunku oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tym samym wywierając na gospodarkach konieczność transformacji energetycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

W naszym serwisie informacyjnym używamy plików cookie, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego portalu. Jeśli Państwa przeglądarka nie blokuje takich plików, przesyłanych przez nasz serwer, oznacza to, że Użytownik zgadza się na ich przechowywanie na swoim komputerze.